2017-06-15

Brandkontoret i media

Angående den senaste tidens medierapportering

Det har förekommit en del medierapportering den senaste tiden om lägenheter som ”givits” till personer med olika kopplingar till Brandkontoret. Mediegranskning är som regel en bra sak, men det är viktigt att minnas två saker i just detta sammanhang. En hyreslägenhet är inte en finansiell tillgång och ett hyreskontrakt inte har något värde i pengar.

 

Men bristen på bostäder i Stockholm gör det svårt för många att hitta en lägenhet, unga människor tvingas bo hemma allt längre, företag har svårt att rekrytera personal till Stockholm eftersom det inte finns någonstans för nyanställda att bo.

 

I kölvattnet av detta frodas en undervegetation av illegal handel med hyresrätter, olovliga andrahandsuthyrningar och förekomst av ockerhyror.

 

Brandkontoret har ett internt regelverk för hur fördelning av lediga bostadslägenheter ska ske. Detta regelverk har över tid granskats av bolagets styrelse. Vi följer branschens rekommendation att över tid lämna hälften av tillgängliga lägenheter till Bostadsförmedlingen. Resterande fördelar i enlighet med den av styrelsen beslutade policyn.

 

I denna situation kan det givetvis uppfattas som en lyx att kunna få möjlighet att hyra en lägenhet åt sig själv eller närstående baserat på var du jobbar. Kanske är det så men Brandkontoret är en liten organisation och i konkurrens med andra arbetsgivare kan det vara avgörande för att attrahera kompetent personal.

 

Anställda på Brandkontoret är naturligtvis väldigt glada över denna möjlighet eftersom den är tillgänglig för alla på bolaget och inte bara den högsta ledningen. Det är också ett sätt för oss att jobba med stävjandet av svarthandel med kontrakt och ockerhyror, eftersom det ger oss en bättre överblick över vilka personer som bor i våra fastigheter.

 

Det är också viktigt att minnas att Brandkontoret inte är en myndighet eller en bostadsförmedling. Vi är en mycket långsiktig ägare som har valt att äga fastigheter som en del av vår kapitalförvaltning.

 

Vid ytterligare frågor kontakta
Torbjörn Callvik
VD
08-545 286 00