2017-05-10

Einar Mattson förvaltare av Brandkontorets fastigheter

från och med 1 juli 2017.

Denna vecka skickas följande informationsbrev till Brandkontorets hyresgäster om kommande förändring från 1 juli 2017.

Se även tidigare information på hemsida Brandkontoret renodlar sin verksamhet.