2017-07-09

Stockholms Stadsmission

Brandkontoret stödjer Stockholms Stadsmission

Fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret samarbetar sedan många år tillbaka med Stockholms Stadsmission och stödjer vårt arbete med människor i hemlöshet, bland annat Nattjouren.

 

Läs mer på Stadsmissionens hemsida .