2017-06-13

Tack!

Under våren har Brandkontoret genomfört en kundundersökning

där vi fått återkoppling från våra försäkringstagare kring hur de uppfattar oss, inom kort kommer även en undersökning som riktar sig till våra hyresgäster att presenteras.

Det är glädjande att se att vi ligger kvar på samma höga betyg som vid senaste mätningen 2015, på en tiogradig skala får vi helhetsbetyget 7,5 vilket vi är stolta över.

Vi tackar alla som tagit sig tid att svara och för det fina omdömet vi fått, vi har även fått tips på förbättringar vilket är något vi tar till oss.

 

Trevlig sommar!

Torbjörn Callvik, vd