INFORMATION TILL BOENDE

Nedan följer generell information till dig som är hyresgäst i någon av våra fastigheter. 

 

Gå till vår hyresgästundersökning

Adressändring

När du flyttar, tänk på att anmäla ny adress i god tid för att din post ska komma rätt. Ändring gör du hos Adressändring på telefon 020-97 98 99 eller direkt på www.adressandring.se

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha tillstånd från Brandkontoret. För att vi ska ge tillstånd behöver du ha beaktansvärda skäl för uthyrningen, exempelvis studier på annan ort. Uthyrning i andra hand sker alltid en begränsad tid. Kom ihåg att du är vår hyresgäst och alltid ansvarar fullt ut för din hyresrätt. Kontakta oss så får du hjälp med vad som gäller.

Läs mer om andrahandsuthyrning

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att ordna med sin hyresinbetalning då hyran betalas automatiskt på förfallodagen. Hyran blir alltid betald i rätt tid, du riskerar inga förseningsavgifter och du slipper knappa in långa OCR-nummer varje gång. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto.

Är förfallodagen en lördag, söndag eller helgdag dras beloppet istället vardagen efter förfallodagen. Det är viktigt att pengar finns på ditt konto bankdagen innan dragningen sker eftersom bankgirot då gör en täckningskontroll. Om det saknas pengar helt eller delvis drar vi inte något alls. Då måste du betala in hyran på annat sätt.

Skriv ut blankett för ansökan om autogiro och posta den till oss. Vi registrerar ditt medgivande och kontaktar banken. Så snart registrering av medgivandet är klart översänder vi en bekräftelse med meddelande om tidpunkt för start av automatisk dragning av hyran.

Autogiro är en säker tjänst från Bankgirot som ägs och förmedlas av de svenska bankerna.

Avfallshantering

Avfall som slängs i sopnedkastet skall vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsen eller paketet ska vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas. Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall skall vara inneslutet i förpackning som tål väta. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte slängas i sopnedkastet. I sopnedkastet får inte läggas föremål av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå.

Barnvagnar

Barnvagnar får inte ställas i trapphus och entréer. Det finns ofta speciella barnvagnsrum där de kan förvaras.

Besittningsskydd

En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd, han eller hon får således inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

Läs mer om Besittningsskydd hos Hyresnämnden

Brand

Ring SOS Alarm på nummer 112 om det börjar brinna.

Brandvarnare

Alla Brandkontorets lägenheter är utrustade med brandvarnare.

Byte

Om du vill byta din lägenhet behöver du vårt och den andra hyresvärdens godkännande. För att anmäla intresse av byte av bostad inom Brandkontorets bestånd kan du använda vår bostadsbytartjänst.

Läs mer om bostadsbyte

Cyklar

Cyklar parkerar du i cykelställ eller i cykelrum där sådant finns. Parkera aldrig cyklar i trapphuset.

El

Du som hyresgäst tecknar själv abonnemang för hushållsel hos valfri leverantör.

Entréer

Du får inte ställa föremål, barnvagnar eller cyklar framför entréer och trapphus då det är utrymningsvägar. Se alltid till att stänga porten efter dig så inte obehöriga kan smita in.

Fastighetsskötare

Fastighetsskötarna ansvarar för fastighetens drift och skötsel.

Felanmälan

Felanmälningar under kontorstid:
Jörgen Magnusson eller Thomas Thyrsson, telefon 08-31 77 81

 

Vid akuta tillbud då fastighetsskötsel eller förvaltning ej kan nås:
BK Fastighetsservice, telefon 08-714 82 10

 

Felanmälan kan också göras via detta formulär.

Fest

Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Flyttstädning

Lägenheten ska vara väl städad och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet. I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen och för att se att inga skador på bostaden har uppstått.

Förråd

Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd som kan vara antingen på vinden eller i källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt förråd och förvara inga värdesaker där. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet.

Grovsopor

I källaren finns avsedd plats för grovsopor.

Golvbrunn i badrum

Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hyresgästen.

Hemförsäkring

Vid inbrott, vattenskada, etc är det värdefullt att ha en gällande hemförsäkring. Den ger dig då ekonomisk ersättning om du drabbas och det gäller även vid skadeståndsmål mm. Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

Husdjur

Som hund- och kattägare bör du ta ditt ansvar. Då det finns människor som är allergiska eller rädda bör du inte låta djuren vistas i fastighetens gemensamma utrymmen inomhus.

Hyran

Enligt ditt hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Brandkontoret tillhanda senast den sista vardagen varje månad. Det är viktigt att du alltid betalar hyran i tid annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Om du har tappat bort din hyresavi kan du betala in hyran på vårt BG 166-8078. Ange ditt namn och adress samt vilken månad som avses. Du kan också välja att betala din hyra genom Autogiro.

Läs mer om Autogiro

Inflyttning

Du har rätt till lägenheten klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

Innerdörrar

Plockar du bort innerdörrar i lägenheten måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas.

Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till Comhem. Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Comhem på telefon 08-578 250 50.

Kontrakt

Ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Mattpiskning

Skakning av mattor eller sängkläder får inte ske från fönster eller balkong.

Målning och tapetsering

Brandkontoret målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om det sker på fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.

Namnskylt

Kontakta Brandkontoret vid namnändring för ny namnskylt på dörren. Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas, kontakta Anne Wood på anne.wood@brandkontoret.se eller 08-545 286 02.

Nycklar

Vid inflyttning får hyresgästen tre nycklar till lägenheten och en nyckel till tvättstugans bokningscylinder där det används. Kostnad vid besök av låssmed pga "utelåsning” betalas av berörd hyresgäst.

Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Brandkontoret har avtal med Anticimex som du kontaktar om du får problem med skadedjur. Du når Anticimex på 08-517 634 00.

Persienner

Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du därför själv.

Rökning

Respektera vårt rökförbud i alla gemensamma utrymmen, såsom trappuppgångar, tvättstugor och källare. Det är många som besväras av passiv rökning, särskilt små barn.

Respektera dina grannar

Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Sophantering

Sopor som slängs i sopnedkastet ska läggas i påse eller paket som är väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas. Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall ska dessutom vara inneslutet i förpackning som tål väta. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i skyddande hölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämne eller ämne som kan orsaka antändning får inte slängas i sopnedkastet. I sopnedkastet får inte heller föremål kastas som är av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan uppstå.

 

I vissa av våra fastigheter finns källsortering där man kan sortera glas, papper, kartong, glödlampor, batterier och grovsopor. Där det inte finns möjlighet att källsortera i huset så hänvisar vi till de allmänna miljöstationerna istället.

Tvättstuga

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. Det är viktigt att dessa följs. Håll det rent och fint för allas trevnad.

Trapphus

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar, etc i trapphuset och entréer. Skälen till detta är i första hand att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal ska kunna ta sig fram.

Ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför tamburdörren, inte i trapphuset där det försvårar städningen.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Ange namn, adress, lägenhetsnummer samt datum för avflyttning samt datum och namnunderskrift. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din uppsägning.

Vatten

Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl en droppande kran för miljöns skull.

Värme

Uppvärmning ingår i hyran. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden på elementen.

 

Till sist, vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

undefined

 

Din cykel parkeras i cykelställ
eller i cykelrum där sådant finns.