PERSONLIG KONTAKT

 • Felanmälningar:

  Felanmälningar under kontorstid: Jörgen Magnusson eller Thomas Thyrsson 
  telefon 08-317781
  Vid akuta tillbud då fastighetsskötsel eller förvaltning ej kan nås: BK Fastighetsservice telefon 08-7148210

  Felanmälan kan också göras via detta formulär.

 • Skötsel:
  Övergripande skötselfrågor, fastigheternas installationer som t ex ventilation, hissar och tvättstugor: Tony Sköldefors
  Ombyggnadsfrågor, renoveringar samt önskemål om reparationer: Tony Sköldefors
  Övriga skötselfrågor: Jörgen Magnusson och Thomas Thyrsson
 • Administration och uthyrning:
  Kontrakts- och hyresjuridik samt uthyrning av bostäder och lokaler: Tony Sköldefors
  Andrahandsuthyrningar, lägenhetsbyten och hyresbetalningar: Anne Wood
Tony Sköldefors
Tony Sköldefors
Fastighetsförvaltare
08-545 286 06 070-590 31 74
Anne Wood
Anne Wood
VD-assistent
08-545 286 02 070-374 74 92
Jörgen Magnusson
Jörgen Magnusson
Fastighetsskötare
08-31 77 81 070-644 57 37
Thomas Thyrsson
Thomas Thyrsson
Fastighetsskötare
08-31 77 81 070-660 73 15
Vid akuta tillbud efter kontorstid
Vid akuta tillbud efter kontorstid
BK Fastighetsservice 08-714 82 10