UTHYRNING I ANDRA HAND

En hyresgäst har rätt att under en begränsad tid hyra ut lägenheten i andra hand till fysisk person för bostadsändamål förutsatt att hyresgästen har så kallade beaktansvärda skäl för detta samt att hyresvärden lämnar sitt tillstånd.

Skäl till uthyrning

Beaktansvärda skäl är exempelvis studier eller arbete på annan ort eller att pröva på ett samboende med annan person. För att vi ska lämna vårt tillstånd krävs en kopia på upprättat andrahandskontrakt där skälet till ansökan om andrahandsuthyrningen tydligt framgår samt i förekommande fall även kopia på arbetsintyg eller antagningsbesked.

Hyran

Andrahandshyran får inte vara högre än förstahandshyran. Om lägenheten hyrs ut möblerad får tillägg för detta göras med 10 % på hyresbeloppet för ettor och tvåor, och 15 % på hyresbeloppet för treor och större. Kostnader som bredband, el, hemförsäkring, etc. regleras mellan förstahandshyresgästen och den som hyr i andra hand. Andrahandshyresgästen har rätt att få hyran prövad av Hyresnämnden enligt bruksvärdesregeln och förstahandshyresgästen kan tvingas betala tillbaka “överhyran”.

Ansökan

Ansökan kan fyllas i digitalt, men måste skrivas ut och undertecknas av både förstahands- och andrahandshyresgästen. Ansökan ska sedan skickas eller lämnas in till Brandkontoret i original.

Ansökan om andrahandsuthyrning