Brandkontoret är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det ägs av försäkringstagarna. Verksamheten i Brandkontoret regleras i försäkringsrörelselagen och bolagsordningen. Brandkontorets överstyrelse består av etthundra personer som väljs för en period av fyra år. Det är också överstyrelsen som utser Brandkontorets styrelse.

Brandkontorets styrelse

 • Hans Benndorf, tf vd

  Doktorsexamen Handelshögskolan Stockholm, född 1954. Blev invald i Brandkontorets styrelse år 2016.

  Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Telia Pensionsstiftelse, Preera samt Solidar Liv Försäkring AB, Styrelseledamot Briab, ReWiCom AB och Metaforce AB.

 • Jan Ellström, ordförande
  Civilingenjör från Stockholm, född 1950. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2011. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Olov Lindgren AB och Clarence Morberg Fastigheter AB. Styrelseledamot i Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsägarna Stockholm.
 • Cecilia Ardström
  Nationalekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet, född 1965. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2017. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Svensk Export Kredit (SEK) samt Guldsillen AB.

 • Christina Holmbergh

  Jurist från Stockholms Universitet, född 1967. Blev invald i Brandkontorets styrelse år 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lansen Förvaltning AB, HEBA AB, LFE Fastighets AB samt i Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning Östermalm/Lidingö.

 • Lars-Göran Orrevall
  Civilekonom från Lidingö, född 1962. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2011. Lars- Göran är verkställande direktör i Skandia Investment Management AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skandiabanken AB.
 • Anders Rynell
  Civilekonom från Stockholm, född 1952. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2017. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Fastigheter AB och Skandia Samhällsfastigheter Holding AB.

Ordinarie revisor

Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor PWC

Revisorssuppleant

Morgan Sandström, auktoriserad revisor PWC

Lekmannarevisorer

Carl-Johan Kastengren, Peter Mandel, Kristina Ränk

Aktuarie

Gunnar Roos

Brandkontorets bolagsordning

Brandkontorets bolagsordning stadfäst 16 augusti 2017

Brandkontorets överstyrelse

Överstyrelsen består av etthundra personer som har tecknat försäkring hos Brandkontoret och därmed är delägare i bolaget. Överstyrelsen väljs för en period av fyra år och skall årligen, före utgången av juni månad, vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, sammanträda för hållande av ordinarie bolagsstämma. 

Nominering av ledamöter

Samtliga delägare är välkomna att inför valsammanträdet nominera ledamöter till överstyrelsen och att vid sammanträdet välja ledamöter till överstyrelsen. Valbar till ledamot av överstyrelsen är den, som genom försäkrad egendom, är delägare i bolaget. Rösträtt tillkommer fysisk eller juridisk person, som genom försäkrad fastighet är delägare i bolaget.

Valberedning överstyrelsen

Camilla Fors Persson, Bengt Nydahl och Johan Ljungberg

 

Protokoll bolagsstämma

Bolagsstämma 2017

Bolagsstämma 2016

Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma 2014

Bolagsstämma 2013

Bolagsstämma 2012

 

 

Protokoll valsammanträde

Valsammanträde 2017

Valsammanträde 2016

Valsammanträde 2015

Valsammanträde 2014

Valsammanträde 2013

 

 

 

 

Hans Benndorf
Hans Benndorf
tf VD
Cecilia Ardström
Cecilia Ardström
Lars-Göran Orrevall
Lars-Göran Orrevall
Jan Ellström
Jan Ellström
Ordförande
Christina Holmbergh
Christina Holmbergh
Anders Rynell
Anders Rynell