PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

Brandkontoret hanterar personuppgifter enligt personuppgiftlagen. Syftet är att skydda mot att individers personliga integritet kränks.

 

Personuppgifter behandlas om dig som försäkringstagare. Uppgifter som du lämnar till oss registreras och används i vårt åtagande gentemot dig som kund. Uppgifter kan även registreras vid offertförfrågningar, marknadsföring samt i samband med riktade kundaktiviteter.

 

Brandkontoret sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigtvis. Information om vilka personuppgifter om dig som hanteras kan du begära genom en undertecknad ansökan till Brandkontoret, PUL-ansvarig, box 2196, 103 15 Stockholm.