2018-03-21

Inbjudan till Brandkontorets valmöte

tisdagen den 10 april kl. 16.30

                                                                                                                                                     

 

 

Som kund i Stockholm Stads Brandförsäkringskontor (Brandkontoret) är du också delägare. Det betyder att du har möjlighet att föreslå kandidater till Brandkontorets Överstyrelse och du har också möjlighet att delta i valsammanträdet där nya ledamöter till Överstyrelsen väljs bland de kandidater som nomineras.

 

Överstyrelsen består av 100 ledamöter som alla är kunder i Brandkontoret. Överstyrelsen är Brandkontorets högsta beslutande organ. Överstyrelsen utser Brandkontorets Styrelse och revisorer, fastställer årligen Brandkontorets resultat- och balansräkning samt hanterar frågan om Styrelsens och VD:s ansvarsfrihet. Dessutom beslutar Överstyrelsen bland annat om eventuella ändringar i Allframtidsförsäkringen och Bolagsordningen.

 

Nominera kandidat till inval i Överstyrelsen

Nu har du möjlighet att föreslå kandidater till årets val av nya ledamöter till Överstyrelsen.
Skicka ett brev eller e-mail med uppgifter om namn och kontaktuppgifter för den du vill föreslå. Innan du skickar in förslaget är det bra om du tillfrågar den berörda personen att hen vill ställa upp, samt att hen är kund i Brandkontoret. Förslag skickas till Cecilia Lidström, Brandkontoret, Box 2196, 103 15 Stockholm eller cecilia.lidstrom@brandkontoret.se. Ditt förslag måste vara Brandkontoret tillhanda senast den 31 mars.

 

Delta i valsammanträdet och välj ledamöter

Årets valsammanträde äger rum tisdagen den 10 april i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4 i Stockholm.
Tid: 16.30.
För att ha rätt att rösta måste du anmäla dig till valsammanträdet senast den 6 april samt vara behörig företrädare för privat fastighet, fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller annan juridisk person som har fastighetsförsäkring i Brandkontoret.

De kandidater till Överstyrelsen som det kommer att vara möjligt att rösta på kommer att publiceras på Brandkontorets hemsida senast den 4 april.

Detaljerad information om val och behörigheter finns i Brandkontorets bolagsordning som du hittar här: www.brandkontoret.se/om-oss/bolagsstyrning/

 

Välkommen med dina förslag och välkommen till valsammanträdet!

 

Hans Benndorf

Ordförande i Brandkontorets Styrelse