2018-04-04

Val av ledamöter till överstyrelse

Vid valmötet den 10 april har alla röstberättigade möjlighet att rösta på de kandidater som de vill ska ingå i Brandkontorets överstyrelse, de hundrade, för perioden 2018 - 2022.

 

Av de ledamöter vars mandatperiod i överstyrelsen går ut 2018 har fyra (4) ledamöter avböjt omval. Därtill kommer att välja ersättare till sex (6) ledamöter som av andra skäl inte längre är behöriga att ingå i överstyrelsen.

En presentation av nya kandidater samt ledamöter med utgående mandatperiod ges här Val av ledamöter till överstyrelsen.