FÖRVALTNINGEN AV Brandkontorets FASTIGHETER överlåts TILL EINAR MATTSSON AB

Från och med 1 juli 2017 överlåter Brandkontoret förvaltningen av sina fastigheter till Einar Mattsson AB.

För dig som hyresgäst blir enda skillnaden att du numera kontaktar Einar Mattsson vid felanmälningar och övriga hyresärenden, telefonnummer 08-586 263 00.