BOSTADSBYTE

Ansökan om bostadsbyte

För att ansöka om bostadsbyte ska du  fylla i  denna blankett. 

 

Ansökan skickas sedan in till

Stockholm Stads Brandförsäkringskontor
c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB  
Box 17143  104  62 Stockholm  

 
Brandkontorets bostadsbytarsystem

Med vårt bostadsbytarsystem kan du anmäla intresse för byte av bostad inom Brandkontorets fastighetsbestånd. Observera att du måste ha tillgång till en speciell kod första gången du registrerar dig. Ring oss på 08-54528600 eller skicka e-post till info@brandkontoret.se så får du koden.

Inloggning Brandkontorets bostadsbytarsystem

undefined

 

Med Brandkontorets bostadsbytarsystem
kan du anmäla intresse för byte
av bostad inom våra fastigheter.