Brandkontoret är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det ägs av försäkringstagarna. Verksamheten i Brandkontoret regleras i försäkringsrörelselagen och bolagsordningen. Brandkontorets står under Finansinspektionens tillsyn och följer bland annat Solvens II -regelverket.

Brandkontorets överstyrelse

Överstyrelsen består av etthundra personer som äger eller representerar fastigheter som är försäkrade hos Brandkontoret. Överstyrelsen väljs för en period av fyra år och skall årligen senast i juni, vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, hålla ordinarie bolagsstämma. Överstyrelsen utser bland annat Brandkontorets styrelse.

Nominering av ledamöter till överstyrelsen

Val av ledamöter till överstyrelsen görs på ett årligt valmöte. Samtliga delägare är välkomna att inför valsammanträdet nominera ledamöter till överstyrelsen och att delta vid valmötet. Både rösträtt och rätt att ställa upp som valbar kandidat till överstyrelsen tillkommer den som genom försäkrad egendom är delägare i Brandkontoret.  

 

Valmöte och Bolagsstämma 2020

Valmöte för val till överstyrelsen den 31 mars 2020 kl 16.00

Bolagsstämma för överstyrelsen den 14 maj 2020 kl. 16.00

 

Handlingar till bolagsstämman:

Publiceras senast den 1 maj 2020


Protokoll bolagsstämma

Bolagsstämma 2019

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma 2017

Protokoll valsammanträde

Valsammanträde 2019

Valsammanträde 2018

Valsammanträde 2017

 

Brandkontorets styrelse

 • Hans Benndorf, ordförande

  Född 1954. Ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm. Invald i Brandkontorets styrelse 2016. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Telia Pensionsstiftelse, Helsinki DataCenter, Preera AB och Idun Livförsäkring AB samt styrelseledamot i Metaforce AB.

 • Christina Holmbergh, vice ordförande
  Född 1967. Jurist, Stockholms universitet. Invald i Brandkontorets styrelse 2016. Christina är vd i Lansen Förvaltning AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Heba AB, LFE Fastighets AB och Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning Östermalm/Lidingö.
 • Tomas Hermansson
  Född 1968. Civilingenjör, KTH. Invald i Brandkontorets styrelse 2019. Tomas är vd i Bonnier Fastigheter AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stadsutvecklarna i Värtahamnen och Friili Properties Polska Sp. samt styrelseledamot i Hifab Group AB, Fastighetsnytt förlags AB och Manillakommittén.

 • Gustav Karner

  Född 1967. Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola och Civilekonom, Uppsala universitet. Invald i Brandkontorets styrelse 2019. Gustav är vd i Apoteket AB:s pensionsstiftelse. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Vacse AB.

 • Carl-Johan Kastengren
  Född 1967. Civilingenjör, KTH. Invald i Brandkontorets styrelse 2019. Carl-Johan är vd i fastighetsbolaget Gillesvik AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Teoge Förvaltnings AB, Gillesvik Fastigheter AB, Mackmyra Svensk Whisky AB och EFIB AB.
 • Hans Sterte
  Född 1961. Ekonom, Stockholms universitet. Invald i Brandkontorets styrelse 2019. Hans är kapitalförvaltningschef i Alecta. Inga övriga styrelseuppdrag.

Adjungerad till styrelsen

 • Birger Lövgren, vd 

  Född 1961. Agronom, SLU. Brandkontorets vd sedan 1 februari 2018. Birger har tidigare bland annat varit vd i Agria Djurförsäkring i sju år och vd  i Länsförsäkringar Gävleborg i nio år. Birger har även bakgrund i industri, handel och fastighetsförvaltning.

   

Valberedning  för nominering av bl.a. ledamöter till styrelsen

Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye och Johan Ljungberg

Ordinarie revisor

Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor, KPMG

Revisorssuppleant

Anna Jansson, auktoriserad revisor, KPMG

Lekmannarevisorer

Peter Mandel, Kristina Ränk och Kristoffer Wilhemsson

Aktuarie

Gunnar Roos

Brandkontorets bolagsordning

Brandkontorets bolagsordning stadfäst 17 maj 2018

 

Hans Benndorf
Hans Benndorf
Ordförande
Tomas Hermansson
Tomas Hermansson
Carl-Johan Kastengren
Carl-Johan Kastengren
Christina Holmbergh
Christina Holmbergh
Vice ordförande
Gustav Karner
Gustav Karner
Hans Sterte
Hans Sterte