Förebygga ansvarsskador

En fastighetsägare har stort ansvar att skydda sin egen och andras egendom, människors hälsa och säkerhet samt skydd av naturen. Upprätta en checklista med punkter som årligen ska gås igenom. Det kan exempelvis vara riskbesiktning av fastighetens allmänna utrymmen, rutiner för allmänna utrymmen, snöskottning, sandning och takskottning. För bostadsrätts­föreningar finns särskilda anvisningar för styrelsen. Vid entreprenadarbeten se till att alltid anlita behörig entreprenör och upprätta allmänna bestämmelser.

Områden för kontroll

  • Om det finns risk att snö och is faller ned från fastighetens tak på områden där människor kan vistas skall området spärras av i avvaktan på snöröjning.

  • Se till att paraboler och andra eventuella föremål på fastigheten är korrekt monterade.

  • Kontrollera att hissar och andra lyftanordningar fungerar.

  • Motordrivna portar, dörrar, grindar och galler skall ses över regelbundet.

  • Se till att pannrummet är i fullgott skick och rensat från lösa föremål.

  • Kontrollera brunnar och liknande anläggningar.

  • Finns lekplatser i anslutning till fastigheten skall dessa besiktigas.

Hemförsäkring

Påminn din hyresgäst om det betydelsefulla i att ha fullgod hemförsäkring. En liten kostnad som är en av grundstenarna till en god ekonomi.

 

Mer finns att läsa hos Fastighetsägarna. 

undefined

Skriften Snö och is på tak är en
uppslagsbok främst riktad till fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar.