Förebygg inbrott

Det är tillfället som gör tjuven. Därför är det viktigt att ha väl inbrottsskyddade fastigheter och lägenheter som inte inbjuder till stöld och skadegörelse. Modern teknik, eftertanke och bra kontakt med grannarna kan förhindra många inbrott.

Försvåra för tjuven

 • Förse entrédörrar med kodlås.

 • Håll övriga ytterdörrar låsta och utrusta dessa med effektiva stängningsanordningar.

 • Dörrar till lägenheter skall ha godkända låsenheter som består av låscylinder, låshus, slutbleck och förstärkning.

 • Installera säkra brevinkast som förhindrar användandet av s k låsslungor som tjuvar använder sig av. Alternativt kan kåpor installeras över dörrvredet på insidan.

 • Fönster samt dörrar till balkonger och altaner på markplan skall även de förses med godkända lås.

 • Låt aldrig nyckel sitta kvar i altandörren.

 • Tvättstugor, förråd och andra lokaler på markplanet bör dessutom utrustas med galler för fönstren. 

 • Se till att rutiner för nyckelhantering finns.

Ta hjälp av grannar

 • Grannsamverkan är ett bra sätt att öka uppmärksamhet i området. Engagerade grannar kan förhindra många brott.

 • Tala om för dina grannar om du reser bort och be om hjälp att tömma brevlådan, klippa gräsmattan, skotta snö eller annat som gör att det ser ut som du är hemma. Ställ in timer på lampor som tänds och släcks automatiskt.

 • En väl fungerande grannsamverkan bör ske i samarbete med den lokala polisen och kommunen.

Var uppmärksam

 • Håll ett vakande öga på vad som händer i din omgivning. Ta en promenad, en joggingtur eller rasta hunden för att titta till området.

 • Var extra uppmärksam i samband med exempelvis husvisning eller med dörrförsäljare. Om något beteende verkar avvikande eller obekant, notera det.

 • Rapportera dina iakttagelser till Polisen på tipstelefon 114 14.

Vid pågående inbrott, ring alltid 112!

 

Mer finns att läsa hos Stöldskyddsföreningen och Polisen.

undefined

 

Ett väl fungerande kodlås hindrar
obehöriga att ta sig in.