FÖREBYGGA VATTENSKADOR

Vatten från läckande våtutrymmen svarar för mer än hälften av alla vattenskador som anmäls. Våtenheter kräver underhåll och förnyelse. Små läckor från element, kranar och rörkopplingar kan verka ofarliga men måste repareras omgående innan vatten och fukt hinner sprida sig i bjälklag och väggar med stora reparationer som följd.
I badrum med gamla plastmattor och golvbrunnar som inte underhållits finns också stor risk för vattenskador.
Även köken är numera en plats som ligger i farozonen för läckage. Med dagens moderna installationer följer också fler vattenledningar och antalet anmälda vattenskador i kök ökar stadigt.
Vatten som sväller vid kyla kan orsaka en hel del skada och är ofta mycket dyrbara att reparera samt omfattas inte alltid av försäkringen. Men med tidiga insatser kan man dock förebygga många frostskador.

Nedan följer att antal checklistor för att förebygga vattenskador i hus och lägenheter.

Våtutrymmen

 • Se till att rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. Stopp i golvbrunnen kan leda till översvämning.
 • Är våtutrymmet utrustat med äldre golvbrunn i gjutjärn så bör dessa bytas ut då de kan vara angripna av rost.
 • Gamla klämringar, som sitter runt golvbrunnen och tätar mot underlaget bör bytas ut då ringens tätningsförmåga försämras med åren.
 • Öppna sprickor eller skarvar i golv och vägg skall tätas och repareras.
 • Undvik skruvhål i våtutrymmet, alternativt se till att dessa tätas ordentligt med våtrumssilikon.
 • Finns otäta och droppande kranar bör dessa repareras snarast.
 • Våtrum skall ha en väl ha en fungerande ventilation. Dörrar bör ha ventilationshål eller glipa nedtill så luft kan passera.
 • Placera speciellt utformade uppsamlingskärl under tvättmaskin.
 • Utrymme där varmvattenberedare är installerad skall vara utrustad med golvbrunn.

Kök

 • Se till att diskmaskin och andra vitvaror med vattenledningar installeras av auktoriserad fackman.
 • Kontrollera utrymmen under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys regelbundet för att upptäcka eventuella läckage. Många skador uppstår genom små vattenläckor som kan vara svåra att upptäcka.
 • Placera speciellt utformade uppsamlingskärl under diskmaskin, kyl och frys.
 • Installera vattenfelsbrytare som med automatik stänger av vattnet om en läcka skulle uppstå.

Källarutrymmen

 • Kontrollera källarutrymmet med jämna mellanrum. Leta efter missfärgningar, mögellukt eller bubblor i golv, tapet eller under färg i tak och på väggar.
 • Källargolv bör hållas luftigt. Ställ lösa föremål på upphöjt underlag som exempelvis plastbackar eller pallar som gör att luft kan cirkulera undertill.
 • Häftiga regn kan orsaka översvämning i källaren. En väldränerad grund hindrar markvatten att tränga in.
 • Se till att ventilationen i källarutrymmet fungerar. Glöm inte att öppna ventiler om de varit stängda.
 • Isolera kallvattenrör som annars kan avge kondens.
 • Öka värmen i källaren genom att exempelvis ställa in ett element.

Frostskador

 • Se till att de rör som ligger längs ytterväggar eller är dragna i ouppvärmda vindsutrymmen är väl isolerade.
 • Lokalisera eventuella isproppar i rör och tina upp med hjälp av varmluft eller varma trasor. Låt vatten rinna i röret så inte nya proppar uppstår och tilläggsisolera därefter det utsatta stället.
 • Stuprör och rännor skall regelbundet ses över och hållas fria från löv och annat skräp som kan täppa igen och göra att vatten ansamlas.

Vid reparation och ombyggnad

 • Anlita endast entreprenörer och hantverkare med dokumenterat kunnande som utför arbetet. Vid större entreprenader, skriv avtal med allmänna bestämmelser.
 • Teckna byggfelsförsäkring innan byggnadsarbetet påbörjas.

Om en vattenläcka uppstått

Stäng genast av huvudkranen och kontakta fastighetsskötare eller auktoriserad VVS-firma för snabb åtgärd av skadan.

undefined

 

Tänk på att
byggfelsförsäkring ska tecknas innan
byggnadsarbetet påbörjas.