Byte av ägare till fastigheten

Om du inte var ägare till fastigheten 2018-01-01 är vi tacksamma om du kan redovisa för ägarbytet. I formuläret nedan kan du skicka in uppgifter om ny ägare.

På utskickat utdelningsbesked finns ett referensnummer som ska anges i formuläret.

 

Referensnummer:
Försäkringsnummer:
Fastighetsbeteckning:
Datum för byte eller förändring av ägare:

Uppgifter om ny ägare

Ägarandel i procent:
Namn (försäkringstagare):
Kontaktperson (ordförande):
Adress:
C/o-adress:
Postnummer:
Postadress:
Mobilnummer:
Epostadress:
Utdrag från fastighetsregistret:
Utdrag från fastighetsregistret kan beställas från kundcenter@lm.se, eller via telefon 0771-63 63 63, tonval 1.