Försäkring för fastighet med byggnad under uppförande.

För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga försäkringslösningar även till nyproduktion i Stockholms län lanserar nu Brandkontoret Försäkring för fastigheter med byggnad under uppförande. Försäkringen ger ett grundskydd och riktar sig initialt till byggherre och styrelse i bostadsrättsförening. Med denna försäkring siktar vi på att bli förstahandsvalet för Stockholms fastighetsägare även när det gäller nyproduktion.

För att få teckna denna försäkring ska fastighetsägaren, i samband med överlämnad entreprenad, ha tecknat Brandkontorets Årsförsäkring för fastigheter.

Moment som ingår i Försäkring för fastighet med byggnad under uppförande är Ansvar, Rättsskydd, Byggherre, Allrisk, Styrelseansvar för bostadsrättsföreningar (interims).

Förutsättningar

Ansvarsförsäkringen för byggherre ingår i ansvarsmomentet upp till 20 basbelopp. Vid större entreprenad offereras ansvarsförsäkring för byggherre separat med tidsbestämd start och slutdatum.

Försäkringen tecknas på fastighet med obebyggd tomtmark, fastighet med byggnad under rivning, fastighet med byggnad under konvertering samt fastighet med byggnad under uppförande.

Försäkringen är subsidiär i förhållande till annan försäkring och gäller under förutsättning att entreprenören tecknat gängse entreprenadförsäkring samt ansvarsförsäkring inkluderande miljöansvar för entreprenörer