SJÄLVRISKKONTO

Att arbeta skadeförebyggande är ett viktigt åtagande för dig som fastighets­ägare. Som kund hos oss blir du extra premierad om du lyckas väl. För varje skadefritt år gör vi en avsättning till ett självriskkonto. 

Skadefria år belönas

För varje skadefritt år sätter vi av ett belopp motsvarande 10 % av årspremien till ditt självriskkonto. Så om olyckan trots allt skulle vara framme kan pengarna användas för att betala självrisken. Totalt kan du samla ihop upp till 50.000 kronor på självriskkontot. 

Samarbete med Fastighetsägarna

Vi har ett avtal med Fastighetsägarna, där deras medlemmar som har försäkring hos oss får en avsättning motsvarande 15 % av årspremien insatta på  självriskkontot.

Saldo visas på försäkringsbrev

Det uppsamlade beloppet kommer att visas som ett saldo på ert försäkringsbrev. Självriskkontot är en del i Brandkontorets satsning för att arbeta skadeförebyggande och premiera kunder som varit skadefria under året. Tjänsten trädde i kraft under 2014.

undefined

 

Hos oss lönar det sig
att vara skadefri.