Våra fastigheter

Brandkontoret äger 19 fastigheter som samtliga är belägna inom tullarna i Stockholm.

Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter och de övriga bostadsfastigheter med butiker och kontorslokaler i varierande omfattning i bottenplanet och i vissa fall på flera våningar.

Fastigheterna som omfattar sammanlagt 57 816 kvm, varav 37 268 kvm avser bostäder fördelat på sammanlagt 512 lägenheter. Resterande 20 548 kvm fördelas på 160 lokaler.

Brandkontorets äldsta fastighet är byggd 1679 och förvärvades på julafton 1806. Flertalet av fastigheterna är byggda under 1930-talet och har en tydlig funkiskaraktär.

Brandkontorets 19 fastigheter

Här presenteras de fastigheter som vi har i vår ägo. Genom att klicka på respektive fastighetsbeteckning kan du läsa mer om varje fastighet.