Några ord om hur vi hanterar personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och beskriver förutsättningarna för laglig hantering. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet att i vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilka tjänster du använder dig av. Exempel på uppgifter vi behandlar kan vara  ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och när vi administrerar och fullgör åtaganden som försäkringsgivare.

Brandkontoret är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

Vad är en personuppgift? Vilka uppgifter behandlar Brandkontoret och varför är hanteringen nödvändig?
En personuppgift är information om en fysisk person, till exempel ett telefonnummer eller en adress, som kan kopplas till just den personen. Brandkontoret behandlar främst personuppgifter för att kunna teckna, administrera och fullgöra försäkringsavtal vilket även innefattar att bedöma risker, fullgöra rättsliga skyldigheter och framställa rättsliga anspråk samt för att fullfölja skyldigheter gentemot anställda och andra uppdragsgivare. Vi behandlar också personuppgifter för att skicka ut information, sammanställa statistik och utföra marknadsanalyser till exempel genom Googles respektive analystjänst. Personuppgifterna vi hanterar på Brandkontoret kan i vissa fall komma att lämnas till myndigheter och samarbetspartners för att tillgodose våra kunders intressen på bästa sätt och fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare. Detta görs främst i samband med skadereglering.

Varifrån vi samlar in uppgifter

När du tecknar försäkringsavtal eller i samband med skadereglering samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Likaså om du anmäler dig för att motta årlig vinstutdelning. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, kontaktuppgifter, personnummer och betalningsinformation.

Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy nedan.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår nedan, till exempel för att utföra våra avtalsmässiga försäkringsåtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det.

Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig (t.ex. försäkringsavtal, skadereglering, vid kommunikation)
 • Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. skatte- och redovisningsförpliktelser då kan personuppgifter sparas i upp till åtta år)

Försäkringsavtal, skadereglering och vinstutdelning

Laglig grund: Fullgöra avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare.
För detta syfte behandlar vi:

 • Namn, personnummer och andra identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter som till exempel. mailadress, postadress och telefonnummer, samt i förekommande fall betalningsuppgifter.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om tio år efter att ansvarstiden och eller avtalet löpt ut.

Uppgifterna kommer därefter att raderas eller anonymiseras, om det inte enligt lag krävs att vi måste ha kvar vissa uppgifter.

Kommunikation och erbjudanden

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vår marknadsföring sker exempelvis via hemsida, brev, sms, e-post, sociala media och vi följer marknadsföringslagen.
För detta syfte behandlar vi:

 • Namn och andra identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter som till exempel mailadress, postadress och telefonnummer
 • Användningshistorik, till exempel information om din användning av vår hemsida.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Uppgifterna kommer därefter att raderas eller anonymiseras, om det inte enligt lag krävs att vi måste ha kvar vissa uppgifter.

Överföring av personuppgifter

Brandkontoret kan komma att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden och ansvariga samarbetspartners såsom:

 • entreprenörer i samband med skada samt externa skadereglerare
 • fastighetsförvaltare
 • banker, inkassobolag, kreditupplysningsföretag och myndigheter
 • försäkringsförmedlare och andra försäkringsbolag
 • it-leverantörer

Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Mer information om vilka tjänsteleverantörer som vid var tid behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kan lämnas på begäran.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi behandlar som huvudregel bara dina personuppgifter inom EU/EES.
Undantag gäller dock i följande fall:

 • När du använder vår hemsida kommer vi använda Google i syfte att förbättra våra tjänster. Dina personuppgifter överförs till USA om du väljer att samtycka till sådan personuppgiftsbehandling.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag. Du har dessutom rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Vidare kan du begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina personuppgifter och begära att uppgifter som du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan. (Så kallad dataportabilitet).

 

Har du frågor kring vår personuppgiftshantering eller önskar du ett registerutdrag? Hör av dig till info@brandkontoret.se

Ytterligare information hittar du på Integritetsskyddsmyndigheten, webbplats www.imy.se

 

Cookiepolicy

För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du besöker vår webbsida använder vi oss av cookies och liknande tekniker, såsom pixeltaggar. Här i vår cookiepolicy kan du läsa mer om vad cookies innebär och hur vi använder dem.

Vad är cookies och pixeltaggar?

En cookie är en liten textfil med en samling data som lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personinformation som telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter utan är bara till för att vi ska förstå att du är samma person som kommer tillbaka till oss. Cookies sparas alltid bara på din dator eller mobila enhet och kan bara läsas av den webbsida de kommer från.

En pixeltagg är en koddel som placeras på en webbplats eller i texten i ett e-postmeddelande. Syftet är att spåra viss aktivitet, till exempel visningar på en webbplats eller när ett e-postmeddelande öppnas.

Olika typer av cookies

Sessionscookies

Sessioncookies lagras under den tid som du använder en webbsida och raderas när du stänger ner din webbläsare.

Beständiga cookies

Beständiga cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du själv tar bort dem.

Förstapartscookies

Förstapartscookies kommer från den webbsida som du besöker.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies kommer från en annan webbsida än den du besöker. Denna typ av cookie är främst populär bland annonsörer och kan användas av flera webbsidor som samarbetar.

Pixeltagg

Pixlar används i sociala medier för att kunna annonsera effektivare.

Vi har delat upp våra cookies i tre olika kategorier:

Nödvändiga

Nödvändiga cookies för att www.brandkontoret.se ska fungera bra för dig och de går därför inte att stänga av. De används till exempel för att vi ska komma ihåg dina cookie-inställningar.

Marknadsföring

Cookies som gör det möjligt för oss och våra samarbetspartners att ge dig mer relevant marknadsföring, till exempel i form av anpassade annonskampanjer.

Statistik

Dessa cookies används till att mäta och analysera hur du som besökare använder vår hemsida med målet att ständigt kunna förbättra oss. De används till exempel för att kartlägga hur våra besökare rör sig på vår webbsida och hur de använder den.

Hur kan jag styra användandet av Cookies?

När du besöker vår webbsida för första gången väljer du själv vilka typer av cookies du vill godkänna eller neka.

Du kan också styra användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Där kan du ange om cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Notera att detta kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbsida.

Nedan finns länkar för vägledning i hur du kontrollerar cookies på de vanligaste webbläsarna.

Våra leverantörer av Cookies

Nedan följer en lista över våra leverantörer av cookies, ändamålet för användningen och lagringstid.

Leverantör: Google Analytics
Ändamål: Analysverktyg som används för att presentera statistik om antalet besökare på vår webbsida samt hur de använder sig av webbsidan. Google Analytics analyserar information från ditt besök som längst i tre månader efter ditt besök. Därefter fortsätter Google behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i Googles egen information.

Leverantör: Facebook Pixel
Ändamål: Marknadsföringsverktyg som används för att göra b.la. annonskampanjer. Lagringstid 1 dag upp till och med 3 månader.

Fler frågor

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på info@brandkontoret.se.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, organisationsnummer: 502002-6281

Adress:

Mynttorget 4
Box 2196
103 15 Stockholm
T-bana: Gamla Stan
Tel 08-545 286 00
info@brandkontoret.se

För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2022-06-22