Finansiell information

Brandkontoret har en lång och framgångsrik finansiell historia. 2019 blev ännu ett år med bra ekonomiskt utfall. Dels drabbades Brandkontorets försäkringskunder inte av några riktigt stora skador detta år, dels har utvecklingen inom Brandkontorets kapitalförvaltning varit mycket god. Det senare speglar den starka utvecklingen av stockholmsbörsen och av prisutvecklingen på bostadsfastigheter i centrala Stockholm.

2019 har verksamhetsmässigt präglats av en fortsatt mjuk utveckling och modernisering av Brandkontoret, som specialistförsäkringsbolag på flerbostadsfastigheter i Stockholm. Vi har bland annat skräddarsytt våra försäkringsvillkor för olika kategorier fastighetsägare, lanserat ny webb och utökat digitaliseringen. Men utan att ge avkall på vårt lokala, personliga och kundnära arbetssätt. På tal om kundnära… i årets nöjd-kund-mätning fick vi mycket fina omdömen, långt högre än vad som är vanligt för försäkringsbolag. Vi nådde NöjdKundIndex 74. Och ännu högre omdöme, index 84, fick vi av bostadshyresgästerna i våra egenägda bostadsfastigheter i Stockholm. Och så har vi genomfört fastighetsutbildning för representanter för nästan 100 bostadsrättsföreningar som finns bland våra kunder. Vi har även fortsatt att utveckla samarbeten med sociala organisationer i Stockholm – Stadsmissionen, Situation Stockholm och Min Stora Dag.

Du hittar vår årsredovisning för 2019 här nedanför.

Årsredovisningen publiceras den 23 mars 2020, mitt under Covid-19 -krisen. Vid publiceringstillfället har Brandkontorets placeringar på Stockholmsbörsen gått ner precis som börsen som helhet. Det råder också stor osäkerhet i Sverige om hur 2020 kommer utvecklas. Brandkontoret står ekonomiskt starkt och verksamheten kommer att fortsätta som vanligt, men med strävan att leva upp till det som numera kallas social distansiering. I otrygga tider har vi som försäkringsbolag en särskild uppgift att stå för stabilitet och trygghet för alla fastighetsägare som placerat sina försäkringar hos oss.