Finansiell information

2020 har helt präglats av Covid-19-pandemin. Människor, företag och samhälle har påverkats mycket och i många, många fall även drabbats hårt. I den jämförelsen har Brandkontoret påverkats relativt lite. Fastighetsförsäkring är viktigt även i pandemitid. Brandkontoret har haft en rekordhög tillströmning av kunder under 2020. Vår försäkringsrörelse har vuxit med 9%. Kanske speglar det att den stabilitet och trygghet som Brandkontoret står för blir särskilt viktig i oroliga tider. Skadekostnaderna under året har varit något lägre än det långtida genomsnittet och därför har Brandkontoret ett betryggande försäkringsresultat på 42 mkr 2020. Trots en volatil börs och många uteblivna aktieutdelningar så har kapitalförvaltningen ändå bidragit starkt till årets totala rörelseresultat på 142 mkr, och det har även de egna fastigheterna gjort tack vare att de i huvudsak består av bostadslägenheter. Våra kommersiella hyresgäster har dock i många fall drabbats hårt av pandemin och Brandkontoret har stöttat genom att lämna tillfälliga hyresrabatter.

Brandkontoret ställde om till ett jobba-hemma-baserat arbetssätt redan i mars 2020 och vi har snabbt utvecklat våra digitala hjälpmedel och rutiner. Eftersom vi är en liten och snabbfotad organisation har denna omställning gått väldigt bra. Vårt arbete att hjälpa våra kunder har fortgått utan avbrott och likaså vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamheten.

Du hittar vår årsredovisning för 2020 här nedanför.