Finansiell information

2018 i korthet

Branden Narvavägen
En stor brand utbröt den 4 april i Portugals ambassad på Narvavägen. Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret och branden är den mest omfattande skadan som Brandkontoret hanterat på 200 år.

Resultatet
Det tekniska försäkringsresultatet på nästan 39 mkr är det tredje bästa någonsin och rörelseresultatet uppgår till 157 mkr.

Förändring styrelsen
Inga förändringar har skett i styrelsen under året. Maximal tid som man enligt bolagsordningen får sitta i styrelsen är 8 år. Det innebär att ledamöterna Lars-Göran Orrevall och Jan Ellström lämnar styrelsen vid bolagsstämman 2019.

Förändring personal
Brandkontoret har förstärkt personalstyrkan med Nadja Reyes, administration och Eric McLain, ekonomi.

Skadeförebyggande utbildning
Brandkontoret har hållit utbildning i skadeförebyggande arbete för ett 50-tal bostadsrättsföreningar.

Stockholm i våra hjärtan
Under året har Brandkontoret sponsrat bland annat Stadsmissionen och Min Stora Dag.

Året i korthet