Finansiell information

 

2021 präglades, liksom föregående år, av pandemin. Brandkontoret har även detta år fungerat väl trots restriktioner. Vårt erbjudande har fortsatt upplevts som bra och tryggt bland fastighetsägare i Stockholm. Försäkringsaffären har vuxit med 8%, ett växande förtroende som vi fått under en serie av år nu. Premievolymen har nu passerat 180 mkr.

Med allt fler kunder ökar förstås även antalet skador. Försäkringsaffären är dock välbalanserad och har 2021 gett ett resultat på 30,4 mkr och det samlade rörelseresultatet blev 196,5 mkr. Brandkontoret har en mycket stark finansiell ställning vilket bland annat kan mätas som solvenskapitaltäckning i förhållande till försäkringsrörelsens kapitalkrav, enligt finansinspektionens riktlinjer. Brandkontoret hade vid utgången av 2021 en solvenskapitaltäckning med 202 % vilket gör oss till en av försäkringsbranschens tryggaste försäkringsleverantörer. Och vi har ju hållit på med det i Stockholm sedan 1746, så det är kanske inte så konstigt.

Vår finansiella bas utgörs av, förutom försäkringspremier, värdepapper och ägda bostads- och kontorsfastigheter i centrala Stockholm. Totalavkastningen 2021 blev 23,2% vilket grundas på både god värdeutveckling i värdepappersportföljen och det egna fastighetsbeståndet.

I årets kundnöjdhetsmätningar har vi fått fina resultat. Försäkringskunderna gav oss ett ”Nöjd-kund-index” på 75. Våra bostadshyresgäster gav oss ett serviceindex på 84,6 och våra kommersiella hyresgäster gav våra lokaler ett index på 79,1. Detta är fina omdömen som vi kommer att bygga vidare på.

Det fina resultatet och en stabil finansiell ställning medför att Brandkontoret kommer att lämna utdelning för 2021 med ca 180 mkr. Om detta går det att läsa mer på sidan 18 i årsredovisningen.

Du hittar vår årsredovisning för 2021 här nedanför.