Finansiell information

 

Här hittar du Brandkontorets senaste årsredovisningar. I årsredovisningen för 2022 finns matnyttiga artiklar om aktuella skaderisker för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och en hel del annat som berör oss som äger fastigheter i Stockholm.

Och naturligtvis redovisar vi Brandkontorets ekonomiska ställning för 2022. Detta år som varit så märkligt, osäkert och farligt. Geopolitisk kris och krig, skenande energipriser, monsterinflation och räntenivåer som vi inte sett på flera decennier. Vi påverkas alla konkret och fysiskt av denna verklighet. För många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är detta ett påtagligt faktum och en oförutsedd stor skada på fastigheten är den händelse som kan stjälpa hela fastighetsekonomin. För Brandkontoret är det tydligt vilken viktig roll vi har som fastighetsförsäkringsbolag för Stockholms fastighetsägare. Vi ägs av Stockholms fastighetsägare. Vår finansiella stabilitet skapar trygghet på riktigt.

Och 2022 års siffror visar verkligen vår finansiella stabilitet. Vi har ett sunt resultat i vår försäkringsaffär, som dessutom hela tiden växer genom att nya fastighetsägare och bostadsrättsföreningar söker sig till oss. Våra egna ägda fastigheter i Stockholm har fått höga betyg av hyresgästerna och har fortsatt att leverera stabilt värde och kassaflöde. De är också helt obelånade. Våra övriga placeringstillgångar är väldiversifierade och även om vi – självklart – påverkats negativt av stockholmsbörsens ras under året har vår totalavkastning stannat på -4% vilket är mycket bra givet hur verkligheten sett ut 2022. De ägda fastigheterna och våra övriga placeringstillgångar utgör våra reserver som, tillsammans med ett omfattande återförsäkringsprogram, skapar grunden för den trygghet som Brandkontoret erbjuder alla försäkringskunder. Vår solvenskapitaltäckning vid utgången av 2022 är hela 207 procent!