Vi har engagerat oss i samhället sedan 1700-talet

Brandkontoret grundades ursprungligen för att lösa ett samhällsproblem på ideell basis. 1746 rasade många bränder i Stockholm. Med grundaren Charles Tottie i spetsen tog Brandkontoret på sig ansvaret för brandsläckningen i staden ända fram till 1875 när brandkåren startade.

Brandkontoret bidrog också till gatu- och vattenledningsarbeten och bekostade Kungsholmens brandstation år 1900 för att nämna ytterligare några exempel från tidigare sekler. Samhällsengagemanget lever kvar än idag. Förutom att försäkra fastigheter i Stockholm gör vi vad kan för att förändra samhället till det bättre. Här är några ideella organisationer vi stöder.

Stockholms Stadsmissionens Uppsökarteam

Stockholms Stadsmission driver uppsökande verksamhet på gator och torg för att nå personer som befinner sig i utsatthet och hemlöshet.  Som fastighetsägare kan du vara med och stötta genom att teckna  abonnemang hos Stockholms Stadsmission för 1 500 kr/ fastighet och år.

Brandkontoret dubblar beloppet som gåva till Stockholms Stadsmission.
Läs mer om  Stockholms Stadsmissionens Uppsökarteam >>

Brandkontoret engagerar sig i Situation Stockholm

Situation Sthlm

Situation Sthlm skapar ett värdigare liv för socialt marginaliserade människor genom att möjliggöra egen inkomst via försäljning av organisationens välkända tidning. I verksamheten ingår också juridisk och ekonomisk rådgivning till säljarna, tillgång till datorer, vårdmöjligheter, motiverande samtal och hjälp med myndighetskontakter. Se filmen från Situation Sthlm längre ner på sidan.
Läs mer om Situation Sthlm >>

Bris

Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer om Bris

Brandkontoret engagerar sig i Skansen

Skansen

Tottieska gården på Skansen har fått sitt namn efter Charles Tottie som var en av de mest framträdande av de 31 borgare som grundade Brandkontoret år 1746. I början av 1770-talet lät han bygga ett vackert bostadshus av sten på sin malmgård i Södermalms östra utkant som hade en lantlig karaktär på den tiden. På 1930-talet flyttades en del av huset till Skansen för att bevaras för eftervärlden.

Läs mer om Tottieska gården

Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap får ungdomar stöd till ökad självkänsla, handlingskraft och framtidstro. Tillsammans med företag, skolor och vuxna förebilder frigör Mentor Sverige ungdomars potential, sprider kunskap och bildar opinion i relevanta frågor.

Läs mer om Mentor Sverige