Vi har engagerat oss i samhället sedan 1700-talet

Brandkontoret grundades ursprungligen för att lösa ett samhällsproblem på ideell basis. 1746 rasade många bränder i Stockholm. Med grundaren Charles Tottie i spetsen tog Brandkontoret på sig ansvaret för brandsläckningen i staden ända fram till 1875 när brandkåren startade.

Brandkontoret bidrog också till gatu- och vattenledningsarbeten och bekostade Kungsholmens brandstation år 1900 för att nämna ytterligare några exempel från tidigare sekler. Samhällsengagemanget lever kvar än idag. Förutom att försäkra fastigheter i Stockholm gör vi vad kan för att förändra samhället till det bättre. Här är några ideella organisationer vi stöder.

Brandkontoret engagerar sig i Stockholms stadsmission

Stockholms Stadsmissionens nattjour

Stockholm får allt fler hemlösa som inte har någonstans att ta vägen på nätterna. Målet för Stadsmissionens nattjour är att ingen ska behöva sova ute eller nekas medicinsk och social hjälp. För att stötta initiativet kan fastighetsägare i Stockholm teckna stödabonnemang hos Stadsmissionen till en kostnad av 1 500 kronor per år. Brandkontoret bidrar med ytterligare 1 500 kronor för varje fastighet och år.
Läs mer om  Stockholms Stadsmissionens nattjour >>

Brandkontoret engagerar sig i Situation Stockholm

Situation Sthlm

Situation Sthlm skapar ett värdigare liv för socialt marginaliserade människor genom att möjliggöra egen inkomst via försäljning av organisationens välkända tidning. I verksamheten ingår också juridisk och ekonomisk rådgivning till säljarna, tillgång till datorer, vårdmöjligheter, motiverande samtal och hjälp med myndighetskontakter. Se filmen från Situation Sthlm längre ner på sidan.
Läs mer om Situation Sthlm >>

Brandkontoret engagerar sig i Hållbara hav

Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor af Stockholm

Trots att den miljömässiga medvetenheten ökat de senaste åren brottas Östersjön med dagliga utsläpp av kväve och tungmetaller. Initiativet Hållbara Hav består av forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv som tillsammans verkar för en hållbar utveckling. Till sin hjälp har man fartyget Briggen Tre Kronor vars besättning bland annat gör kustnära provtagningar.
Läs mer om Initiativet Hållbara Hav

Brandkontoret engagerar sig i Min stora dag

Min Stora Dag

Tusentals barn i Sverige lever med en sjukdom eller diagnos som försvårar livet på olika sätt. Min Stora Dag förverkligar barns önskningar så att de får en paus ifrån en tuff vardag. Hittills har cirka 5 000 barn fått en Stor Dag tack vare gåvor från företag, privatpersoner och stiftelser. Organisationen samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige.
Läs mer om Min Stora Dag >>

Brandkontoret engagerar sig i Skansen

Skansen

Tottieska gården på Skansen har fått sitt namn efter Charles Tottie som var en av de mest framträdande av de 31 borgare som grundade Brandkontoret år 1746. I början av 1770-talet lät han bygga ett vackert bostadshus av sten på sin malmgård i Södermalms östra utkant som hade en lantlig karaktär på den tiden. På 1930-talet flyttades en del av huset till Skansen för att bevaras för eftervärlden.