ENGAGEMANG

Brandkontorets betydelse för utvecklingen av Stockholm under århundradena är väl dokumenterat och omvittnat på många sätt. Inte minst för att ha bekostat stora delar av Stockholms brandförsvar fram till 1875 och byggandet av Kungsholmens brandstation i början av 1900-talet. Idag riktas vårt engagemang och ekonomiska stöd bland annat till Min Stora Dag som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra sjukdomar och Stadsmissionens Nattjoursverksamhet som arbetar med att förbättra situationen för hemlösa och andra behövande. Vi bidrar även till att bevara stockholmsspecifika attraktioner som Skansen, Beridna Högvakten och Briggen Tre Kronor af Stockholm.

Beridna högvakten

Vi är en av huvudsponsorerna till Föreningen för den Beridna Högvakten. Föreningens syfte är att bevara hästen i ett statsceremoniellt sammanhang och slå vakt om den både i Sverige och utomlands mycket uppskattade traditionen med beridna korteger och vaktparader.

Läs mer om Beridna Högvakten

Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor af Stockholm

Brandkontoret är samarbetspartner till initiativet Hållbara Hav som verkar för en hållbar utveckling för Östersjön, ett hav som befinner sig i en kritisk situation på grund av dagliga utsläpp av bland annat kväve, kemikalier och tungmetaller. Initiativet Hållbara Hav består av forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv som tillsammans verkar för en hållbar utveckling för Östersjön. Till sin hjälp har initiativet Hållbara Hav fartyget Briggen Tre Kronor och dess besättning. Fartyget genomför kustnära provtagningar av vattnet under sina seglingar runt om i Östersjön i syfte att söka rester av läkemedel. Briggen Tre Kronor sägs vara ett av världens mest välbyggda träfartyg som finns idag och sjösattes i augusti 2005. Fartyget ägs av ca 2900 aktieägare där Brandkontoret är en av de större ägarna.

Läs mer om Initiativet Hållbara Hav

Min Stora Dag

Tusentals barn i Sverige har svåra sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för de flesta av oss.
Många tillfrisknar aldrig helt och lever med en sjukdom eller diagnos som kanske inte syns men som på olika sätt gör ont, försvårar livet och ibland skapar utanförskap.

Min Stora Dag är den enda rikstäckande organisationen som förverkligar önskningar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Min Stora Dag gör skillnad i vardagen och samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige som identifierar barnen och ungdomarna.
Vi vill att alla dessa barn mellan 4-18 år ska få en paus ifrån en tuff vardag.
Idag får cirka 5 000 barn en Stor Dag tack vare alla gåvor från företag, privatpersoner och stiftelser.

Läs mer om Min Stora Dag 

Skansen

Tottieska gården på Skansen har fått sitt namn efter dess byggherre Charles Tottie, en av landets förmögnaste köpmän på 1700-talet. Han var också en av de mest framträdande av de trettioen borgare som grundade Brandkontoret år 1746. Charles Tottie lät bygga ett imponerande bostadshus i sten i början av 1770-talet på hans malmgård i den då lantliga utkanten av östra Södermalm i Stockholm. På 30-talet flyttades en del av bostadshuset från Södermalm till Skansen där det representerar en förmögen handelsmans bostad i staden. 

Stadsmissionens nattjour

Nattjouren hjälper de mest utsatta i samhället med fokus på hemlösa och behövande som inte har någonstans att ta vägen på nätterna. Målet för Stadsmissionens nattjour är att ingen ska behöva sova ute eller nekas den medicinska eller sociala hjälp de har rätt till. Fastighetsägarna i Stockholm kan teckna stödabonnemang med Stadsmissionen som kostar 1 500 kr per fastighet och år. För varje ansluten fastighet och år bidrar vi med ytterligare 1 500 kr.

Läs mer om Stadsmissionen