Ägarförändring

Om du inte var ägare till fastigheten den 1 januari 2018 eller om ägarförhållandena förändrats kan du registrera ägarförändringen nedan.

Ägarförändring