Så här styrs Brandkontoret

Brandkontoret skiljer sig en del från många andra försäkringsbolag. Vår bolagsstyrning och ägarstruktur har till exempel varit densamma sedan vi grundades på 1700-talet. Vi ägs fortfarande av våra kunder och styrs av en så kallad överstyrelse precis som på vår grundare Charles Totties tid.

I övrigt regleras vår verksamhet av försäkringsrörelselagen och bolagsordningen. Vi står också under Finansinspektionens tillsyn.

Vår överstyrelse
Överstyrelsen har bland annat till uppgift att utse Brandkontorets styrelse. Bakom det lite högtidliga ordet finns en demokratisk struktur bestående av av 100 personer som äger eller representerar fastigheter som är försäkrade hos Brandkontoret. Överstyrelsen väljs för fyra år i taget och håller ordinarie bolagsstämma senast i juni varje år.

Valet av ledamöter till överstyrelsen görs på ett årligt valmöte där vem som helst som är delägare är välkomna att delta mötet och nominera kandidater. Samtliga personer som är delägare genom försäkrad egendom i Brandkontoret har alltså rösträtt och möjlighet att ställa upp som valbara kandidater till överstyrelsen.

 Brandkontorets bolagsordning stadfäst 17 maj 2018 (PDF)

Datum för valmöte och bolagsstämma 2022

Valmöte öppet för alla delägare

 

Bolagsstämma för Överstyrelsen

 

Här finner du prototokoll från tidigare bolagstämmor och valsammanträden:

Det är vi som är Brandkontorets styrelse

Hans Benndorf

Hans Benndorf, ordförande
Vår styrelesordförande är född 1954, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och valdes in i Brandkontorets styrelse 2016. Hans har en lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete. Exempel på övriga styrelseuppdrag är: ordförande i Telia pensionsstiftelse, Helsinki DataCenter, Preera AB och Idun Livförsäkring AB samt styrelseledamo ti Metaforce AB.

Christina Holmbergh

Christina Holmberg, vice ordförande
Brandkontorets vice ordförande är född 1967, jurist från Stockholms Universitet och valdes in i styrelsen 2016. På dagarna arbetar Christina som vd i Lansen Förvaltning AB. Utöver sitt engagemang som vice ordförande i Brandkontoret har hon styrelseuppdrag i LFE Fastighets AB och Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning för Östermalm/Lidingö. Hon är också styrelseledamot i Heba AB.

Tomas Hermansson

Tomas Hermansson
Tomas är född 1968, civilingenjör från KTH och har suttit i Brandkontorets styrelse sedan 2019. Dagtid är han vd i Bonnier Fastigheter AB. Han är också styrelseordförande i Stadsutvecklarna i och Friili Properties Polska Sp. samt ledamot i Hifab Group AB, Fastighetsnytt förlags AB och Manillakommittén.

Gustav Karner

Gustav Karner
Gustav är född 1967, civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola och civilekonom från Uppsala universitet. 2019 valdes han in i Brandkontorets styrelse. I övrigt är han vd i Apoteket AB:s pensionsstiftelse och styrelseledamot i Vacse AB.

Carl-Johan Kastengren

Carl-Johan Kastengren
Carl-Johan är civilingenjör vid KTH och född 1967. 2019 valdes han in i Brandkontorets styrelse och han är vd i fastighetsbolaget Gillesvik AB. Övriga styrelseuppdrag är: Teoge Förvaltnings AB, Gillesvik Fastigheter AB, Mackmyra Svensk Whisky AB och EFIB AB.

Hans Sterte

Hans Sterte
Hans är född 1961, ekonom vid Stockholms universitet och valdes in i Brandkontorets styrelse 2019. Hans är vice vd och kapitalförvaltningschef i Alecta. Han har tidigare haft liknande roller i bl.a. Skandia och Länsförsäkringar.

Adjungerad till styrelsen, Birger Lövgren, vd 
Birger är född 1961, agronom från SLU och Brandkontorets vd sedan 1 februari 2018. Tidigare var han bland annat vd i Agria Djurförsäkring i sju år och vd i Länsförsäkringar Gävleborg i nio år. Birger har även bakgrund inom industri, handel och fastighetsförvaltning.

Valberedning, för bland annat nominering av ledamöter till styrelsen
Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye och Johan Ljungberg

Ordinarie revisor
Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor, KPMG

Revisorssuppleant
Anna Jansson, auktoriserad revisor, KPMG

Lekmannarevisorer
Peter Mandel, Kristina Ränk och Kristoffer Wilhemsson

Aktuarie
Gunnar Roos