Så här styrs Brandkontoret

Brandkontoret skiljer sig en del från många andra försäkringsbolag. Vår bolagsstyrning och ägarstruktur har till exempel varit densamma sedan vi grundades på 1700-talet. Vi ägs fortfarande av våra kunder och styrs av en så kallad överstyrelse precis som på vår grundare Charles Totties tid.

I övrigt regleras vår verksamhet av försäkringsrörelselagen och bolagsordningen. Vi står också under Finansinspektionens tillsyn.

Vår överstyrelse
Överstyrelsen har bland annat till uppgift att utse Brandkontorets styrelse. Bakom det lite högtidliga ordet finns en demokratisk struktur bestående av av 100 personer som äger eller representerar fastigheter som är försäkrade hos Brandkontoret. Överstyrelsen väljs för fyra år i taget och håller ordinarie bolagsstämma senast i juni varje år.

Valet av ledamöter till överstyrelsen görs på ett årligt valmöte där vem som helst som är delägare är välkomna att delta mötet och nominera kandidater. Samtliga personer som är delägare genom försäkrad egendom i Brandkontoret har alltså rösträtt och möjlighet att ställa upp som valbara kandidater till överstyrelsen.

 Brandkontorets bolagsordning stadfäst 4 maj 2023 (PDF)

 

Datum för Valmöte & Bolagstämma 2025

Valmöte

 

 

 

Bolagsstämma för Överstyrelsen

 

 

Det är vi som är Brandkontorets styrelse

Henrik Rättzén, ordförande
Vår styrelesordförande är född 1965, civilekonom från Uppsala Universitet och valdes in i Brandkontorets styrelse 2024. Henrik har en lång erfarenhet från såväl försäkringsbranschen som kapitalförvaltning och bank. Han har tidigare varit CFO i Codan/Trygg-hansa, Postnord, Carnegie Investment Bank och SJ samt varit Partner på KPMG med ansvar för försäkringsbranschen. Idag arbetar Henrik med styrelseuppdrag och som senior rådgivare. Exempel på övriga styrelseuppdrag är: ordförande i Hedvig Försäkring, Freedom Group och Bumbee Labs, Vice Ordförande i Fjärde AP-fonden samt styrelseledamot i Nordnet och Alektum Group.

 

Carl-Johan Kastengren

Carl-Johan Kastengren, vice ordförande
Carl-Johan är civilingenjör vid KTH och född 1967. 2019 valdes han in i Brandkontorets styrelse och han är vd i fastighetsbolaget Gillesvik AB. Övriga styrelseuppdrag är: Teoge Förvaltnings AB, Gillesvik Fastigheter AB, Mackmyra Svensk Whisky AB och Sadelmakaren J Fagerbergs Pensionsinrättning.

Tomas Hermansson

Tomas Hermansson
Tomas är född 1968, civilingenjör från KTH och har suttit i Brandkontorets styrelse sedan 2019. Dagtid är han vd i Bonnier Fastigheter AB. Han är också styrelseordförande i Trecore Fastigheter AB och Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB samt ledamot i Hifab Group AB, Fastighetsnytt Förlags AB och HållBo AB.

Gustav Karner

Gustav Karner
Gustav är född 1967, civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola och civilekonom från Uppsala universitet. 2019 valdes han in i Brandkontorets styrelse. I övrigt är han vd i Apoteket AB:s pensionsstiftelse och styrelseledamot i Vacse AB.

Camilla Fors Persson
Camilla är född 1964, läst Konsthistoria vid Stockholms Universitet och verkat som expert inom auktionsbranschen. Valdes in i Överstyrelsen 2004 och i styrelsen 2024. Driver familjeföretaget Fors Fastigheter och sitter i dess styrelse. Har en lång erfarenhet av styrelsearbete inom i Fastighetsägarna Stockholm, Service och Sverige samt är nu ordförande i Fastighetsägarna Stockholms Fullmäktige.

Hans Sterte

Hans Sterte
Hans är född 1961, ekonom vid Stockholms universitet och valdes in i Brandkontorets styrelse 2019. Hans är idag Senior Partner på House of Reach AB och har en lång och solid erfarenhet från försäkringsbranschen. Tidigare har han arbetat som Kapitalförvaltningschef på Alecta och Skandia samt varit Finansdirektör på Länsförsäkringar AB.

Adjungerad till styrelsen, Birger Lövgren, vd 
Birger är född 1961, agronom från SLU och Brandkontorets vd sedan 1 februari 2018. Tidigare var han bland annat vd i Agria Djurförsäkring i sju år och vd i Länsförsäkringar Gävleborg i nio år. Birger har även bakgrund inom industri, handel och fastighetsförvaltning.

Valberedning, för bland annat nominering av ledamöter till styrelsen
Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye och Viktor Mandel

Ordinarie revisor
KPMG AB, Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer
Kristoffer Wilhelmsson, Eric Ericson, Bo Lundblad

Aktuarie
Elinore Gustafsson