Adressändring

I formuläret kan du skicka in uppgifter om ny adress.
På utskickat utdelningsbesked finns ett referensnummer som ska anges i formuläret.

Adressändring