Om en skada inträffar

Har olyckan varit framme? Lugn, vi finns här för dig!

Det är aldrig roligt när en skada inträffar och vi hoppas naturligtvis att din fastighet inte kommer att drabbas. Skulle olyckan trots allt vara framme får du en egen kontaktperson genom hela ärendet.

Vårt mål är att du ska få en så snabb och smidig skadehantering som möjligt. Därför har vi valt att besiktiga och reglera våra kunders skador själva, hela vägen från start till mål. I praktiken betyder det att du aldrig kommer att mötas av en anonym knappvalstjänst när du ringer till oss. Vi tar oss tid att svara dig personligen och ser till att du får en och samma kontaktperson om något händer. Sådana saker är självklarheter för oss.

Gäller din anmälan skadedjur? Då ber vi dig kontakta Anticimex direkt.

Brandkontoret, skadereglerare i huset

Skadereglerare i huset

Till skillnad från många andra försäkringsbolag sitter även våra skadereglerare och inspektörer under samma tak. Med specialistkompetens inom Stockholmsfastigheter sätter de sig snabbt in i försäkringsärendet oavsett om det gäller brand, skadegörelse, vattenläckage, inbrott eller andra tråkigheter. 

5 steg om du upptäcker en skada på fastigheten:

Begränsa skadan så gott du kan.

Fotografera gärna för att dokumentera vad som hänt. Enkla mobilbilder duger bra.

Anmäl skadan till oss så snart som möjligt direkt här på hemsidan. Bifoga bilder för snabbare behandling. Polisanmäl direkt vid stöld eller annat brott.

Påbörja inte reparationer eller andra åtgärder innan du pratat med oss. (Förutom nödvändiga akutåtgärder.) Spara skadade föremål så att du kan visa våra skadereglerare.

Hör av dig till oss om anspråk på ersättning så fort som möjligt, senast inom 12 månader för att inte gå miste om ersättningen.

En specifikation på våra rutiner vid skada hittar du här.

Frågor och svar om skador

Har du funderingar kring skadehantering? Här svarar våra erfarna skadereglerare på vanliga frågor från fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du anmäler enkelt en skada här på hemsidan genom att klicka på länken ”anmäl en skada” som tar dig direkt till ett formulär. När det gäller bostadsrättsföreningar är det viktigt att någon från styrelsen anmäler. En enskild medlem kan inte anmäla skador på föreningens försäkring.

Vi har fått skadedjur i fastigheten. Vad gör jag?

Vi har ett samarbete med Anticimex för sanering av skadedjur. Ta kontakt med dem direkt på telefonnummer 075-245 10 00. Lycka till!

Hur hög självrisk har vi?

Självrisken varierar något beroende på vilken sorts skada det handlar om. De olika självriskerna framgår på försäkringsbrevet.

Vad menas med självriskkonto?

Självriskkonto är ett uppskattat mervärde bland våra kunder och något vi är ganska ensamma i branschen om att erbjuda. För varje år ni har varit skadefria avsätter vi 10 procent av premien till ett så kallat självriskkonto som ni kan använda er av för att minska självrisken om oturen är framme och ni drabbas av en skada.