Vi välkomnar din återkoppling!

Vi på Brandkontoret gör allt för att du som kund ska vara nöjd med oss. Trots detta är det tyvärr ofrånkomligt att det ibland uppstår oenighet eller missförstånd kring vår skadebedömning, det ligger helt enkelt i försäkringsärendets natur. För att du ska få dina intressen tillgodosedda har vi en väl fungerande klagomålshantering.

Våra handläggare besitter djup kunskap om fastigheter. Skulle du trots allt vara missnöjd med något, tveka inte att höra av dig till oss så att vi kan lösa eventuella problem. Din återkoppling är viktigt för oss och gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder på det aktuella området. Att vi funnits sedan 1700-talet betyder inte att vi har slagit oss till ro. Ständiga förbättringar är en viktig del av vårt arbete.

Så här går du tillväga om du inte är nöjd:


1. Börja med att kontakta den som handlagt ärendet

Har du synpunkter på hur ärendet hanterats? Börja i så fall med att kontakta den som har handlagt ärendet. Oklarheter och meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal och du kan alltid begära en skriftlig motivering av beslutet. Kanske finns fler omständigheter som handläggaren inte känt till som kan ha betydelse för beslutet? I så fall kan det bli aktuellt med en ny prövning utifrån ytterligare faktaunderlag.

2. Begär omprövning
I andra hand kan du begära omprövning hos Michael Truwert som är klagomålsansvarig hos oss. Du kontaktar Michael här

Vänta inte – kontakta oss direkt om du är missnöjd eller om du är osäker på om du fått en korrekt skadereglering.