Vinstutdelning till Brandkontorets försäkringstagare med Allframtidsförsäkring

Informationen på den här sidan gäller vinstutdelning 2020 som avser räkenskapsåret 2019.

Du som har rätt till vinstutdelning från Allframtidsförsäkringen får ett utdelningsbesked per post. I beskedet framgår vilket utdelningsbelopp du har rätt till samt ett unikt referensnummer. För att få vinstutdelningen utbetalad behöver du gå till Brandkontorets hemsida och Logga in med BankID. Då kan du kontrollera att alla uppgifter är korrekta samt ändra eventuellt felaktiga uppgifter om ägare, adress eller utbetalningskonto för vinstutdelningen. Det är också här du får användning för det unika referensnumret på utdelningsbeskedet. Det måste du ange efter inloggning. Från och med vecka 12 är det möjligt att logga in.

 

Datum och hållpunkter
  • vecka 9  

Styrelsens förslag till utdelning läggs ut på hemsidan under brandkontoret.se/kundagt/utdelning. Observera att detta är ett förslag, beslut fattas av bolagsstämman.

  • vecka 12

Utdelningsbesked för Allframtidsförsäkring med preliminärt utbetalningsbelopp skickas ut till samtliga Allframtidsinnehavare per post. När du får brevet ska du gå till Brandkontorets hemsida och logga in med BankID. Där kan du säkerställa att uppgifterna är korrekta så att utdelningen kan betalas ut snarast möjligt efter bolagsstämman.

  • 14 maj

Bolagsstämman fastställer utdelningen. De som har loggat in och bekräftat uppgifter om ägarförhållande och bg/pg för mottagande av utdelning senast detta datum kommer att erhålla utdelningen under v21.

Du kan logga in vid ett senare tillfälle och begära utdelning. I så fall kommer du erhålla den vid senare utbetalningstillfällen i juni och under hösten.

 

Tänk på att spara utdelningsbeskedet till bokföringen!

 

 

Frågor & Svar

Hur gör jag för att få min vinstutdelning utbetalad?

Logga in med ditt BankID på Brandkontorets hemsida. Knappen för inloggning hittar du här ovanför. Efter inloggning ska du ange referensnumret som är tryckt på utdelningsbeskedet samt kontrollera att uppgifterna är korrekta. För att utbetalning ska kunna ske behöver vi ha korrekta uppgifter om fastighetsägare och utbetalningskonto inklusive clearingnummer. Behöver du ändra kontouppgift eller andra uppgifter så gör du det direkt på sidan. När allt stämmer godkänner du utbetalning genom att signera med BankID.

Du ska inte längre skicka in någon talong till Brandkontoret, utan allt sker via hemsidan och inloggning med BankID.

Vem har rätt att logga in och begära utbetalning av vinstutdelning?

Det är den som är, eller var, ägare till fastigheten – och därmed innehavare av Allframtidsförsäkringen – den 1 januari 2019 som har rätt till utdelning för 2019. Normalt är det privat ägare eller firmatecknare i fastighetsbolag eller firmatecknare i bostadsrättsförening som får logga in och godkänna utbetalningen av vinstutdelning. Rätten kan delegeras till annan via fullmakt, tex ekonomiansvarig i ett fastighetsbolag.

Om fastigheten har sålts efter den 1 januari 2019 så behöver du registrera ägarförändringen. Det kan du göra på den inloggade sidan.

 

 

Varför ska jag hantera min vinstutdelning samt meddela adressändring och ändring av ägarförhållanden på hemsidan?

Det är alltid viktigt att Brandkontoret har rätt adress- och ägaruppgifter för att kunna distribuera utdelning till rätt Allframtidsinnehavare. Det är också viktigt för själva försäkringen. Genom att adress-, ägare- och kontouppgifter hanteras via inloggning med BankID ökar vi tryggheten för alla försäkringstagare genom att risken för obehöriga ändringsregistreringar minskar. Vi ökar också tryggheten i att vinstutdelningen når rätt delägare med rätt belopp.

När betalas årets vinstutdelningen ut?

Första utbetalningstillfället är veckan efter bolagsstämman. För att få vinstutdelningen utbetald då behöver du logga in och bekräfta dina uppgifter senast dagen för bolagsstämman. Självklart kan du logga in vid ett senare tillfälle om du vill. I så fall betalas vinstutdelningen ut vid närmast följande utbetalningstillfälle under juni månad eller under hösten.

Vad gör jag om utdelningsbeskedet kommit bort?

Behöver du ha en kopia av utdelningsbeskedet så är du välkommen att kontakta [email protected]

Vad gör jag om jag upptäcker att jag har glömt att hämta ut utdelning från tidigare år?

I så fall ber vi dig kontakta Brandkontoret per telefon eller mail: [email protected]

Hur beskattas utdelning från Brandkontoret?

Brandkontoret är ett kundägt – s.k. ömsesidigt – försäkringsbolag. Utdelning lämnas på Allframtidsförsäkringen som köps med en engångspremie. Brandkontoret kan inte lämna rådgivning i skattefrågor. Du som kund måste för din del säkerställa hur utdelningen ska hanteras i redovisningen ur skattehänseende. För mer info se ”Skatteverkets vägledning för beskattning av utdelning från ömsesidiga försäkringsbolag”.

Om du har fler frågor - välkommen att kontakt oss!

Mail: [email protected]

Telefon: 08-545 286 00

Våra öppettider