Vinstutdelning till Brandkontorets försäkringstagare med Allframtidsförsäkring

Informationen på den här sidan gäller vinstutdelning 2024 som avser räkenskapsåret 2023.

Du som har rätt till vinstutdelning från Allframtidsförsäkringen får ett utdelningsbesked per post. I beskedet framgår vilket utdelningsbelopp du har rätt till samt ett unikt referensnummer. För att få vinstutdelningen utbetalad klickar du på knappen ”Skriv under utdelningsbesked” nedan och loggar in med BankID eller mobilt BankID. Då kan du kontrollera att alla uppgifter är korrekta samt ändra eventuellt felaktiga uppgifter om ägare, adress eller utbetalningskonto för vinstutdelningen. Det är också här du får användning för det unika referensnumret på utdelningsbeskedet. Det måste du ange efter inloggning.

Du kan även logga in vid ett senare tillfälle och begära utdelning. I så fall kommer du erhålla den vid senare utbetalningstillfällen under hösten.

Tänk på att spara utdelningsbeskedet till bokföringen!

Nyhet! Du som har Kivra digital brevlåda får utdelningsbeskedet den vägen.

 

 

 

Frågor & Svar

Hur får jag utdelningen?

Utdelningsbesked kommer per post eller via Kivra. Logga in med ditt BankID  och ange referensnummer. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Om allt stämmer behöver du bara signera. Ändring av kontouppgifter görs direkt på sidan. För att korrekt utbetalning ska ske behöver vi uppgift om fastighetsägares eller annan behörigs bankgiro/plusgirokonto eller bankkonto inkl. clearingnummer.

 

Vem kan signera utdelningsbeskedet?

Den som skriver under ska vara ägare eller annan behörig person som kan intyga uppgiften, vanligtvis ledamot i BRF:s styrelse eller förvaltare med fullmakt.

Har du sålt fastigheten efter den 1 januari 2023 ska du skriva under årets vinstutdelning och meddela oss om ägarbytet och datum.

Är fastigheten såld under 2022 eller tidigare ska den nya ägaren logga in och skriva under och erhålla utdelningen.

 

 

Varför ska jag meddela adressändring och ändring av ägarförhållanden på hemsidan?

Syftet är att rätt mottagare får utdelning samt förenkla och effektivisera administrationen och utbetalningen av utdelningen.

När betalas utdelningen ut?

Första utdelningen betalas vanligtvis ut cirka en vecka efter beslut på bolagsstämman, förutsatt att utdelningsbeskedet är signerat och har kommit oss tillhanda. Bolagsstämman äger i år rum den 16 maj. Utbetalningen beräknas ske löpande månadsvis för sent inkomna svar.

Vad gör jag om utdelningsbeskedet kommit bort?

Behöver du ha en kopia av utdelningsbeskedet så är du välkommen att kontakta utdelning@brandkontoret.se

Vad gör jag om jag glömt hämta ut utdelning?

Du kan logga in på mina sidor gällande vinstutdelning 2019 och framåt. För tidigare års utdelningar skriver ägaren under den utskickade talongen och skickar in till Brandkontoret för utbetalning enligt tidigare rutiner.

Hur beskattas utdelning från Brandkontoret?

Brandkontoret är ett kundägt – s.k. ömsesidigt – försäkringsbolag. Utdelning lämnas på Allframtidsförsäkringen som köps med en engångspremie. Brandkontoret kan inte lämna rådgivning i skattefrågor. Du som kund måste för din del säkerställa hur utdelningen ska hanteras i redovisningen ur skattehänseende. För mer info se ”Skatteverkets vägledning för beskattning av utdelning från ömsesidiga försäkringsbolag”.

Om du har fler frågor - välkommen att kontakta oss!

Mail: utdelning@brandkontoret.se

Telefon: 08-545 286 00

Våra öppettider