Försäkringsvillkor

Här kan du ta del av de villkor som gäller för Brandkontorets försäkringar.

Fastighetsförsäkring

Brandkontorets grundförsäkring för fastigheter omfattar Egendomsförsäkring, Hyresförlust och merkostnader, Ansvarsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Krisförsäkring samt Anticimex skadedjursförsäkring.

Försäkringsvillkor för Brandkontoret fastighetsförsäkring villkor F 1:6 gäller från 1 januari 2018

 

Försäkringsvillkor för Brandkontorets fastighetsförsäkring villkor F 1:5

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna kan tecknas som komplement till Brandkontorets grundförsäkring.

Förmögenhetsbrottssförsäkring

Försäkringen gäller för förlust som tillfogats försäkringstagaren genom förmögenhetsbrott. 

Försäkringsvillkor Förmögenhetsbrottssförsäkring

Styrelseansvarsförsäkring

Denna försäkring gäller för bostadsrättsföreningar och omfattar skadeståndsskyldighet avseende ren förmögenhetsskada.

Försäkringsvillkor Styrelseansvarsförsäkring

ROT-försäkring

Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av byggherre och omfattar plötslig och oförutsedd skada på försäkrad byggnad orsakad av reparations-, ombyggnads- eller tillbyggnads- arbeten.

Försäkringsvillkor ROT-försäkring

Byggherreansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av byggherre och omfattar skada till följd av byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten som utförs på försäkrad fastighet.

Försäkringsvillkor Byggherreansvarsförsäkring

Fastighetsförvaltning

Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet, Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, Rättsskyddsförsäkring och Förmögenhetsbrottsförsäkring.

Försäkringsvillkor Fastighetsförvaltning

Anticimex Skadedjursförsäkring

Försäkringen omfattar sanering av skadedjur i bostäder och kontorslokaler, sanering och reparationskostnad för skada på byggnad orsakad av träskadeinsekter om det framgår av försäkringsbrevet, samt sanering och reparation av skada på byggnad som orsakats av ett sent upptäckt dödsfall.

Information före och efter köp – Anticimex Skadedjursförsäkring