Anticimex informerar

Vi kan konstatera att de inkommande volymerna med getingärenden till oss börjar avta något och i slutet på veckan låg vi på ungefär de nivåer som vi prognosticerat för. Det betyder troligen att vi varit förbi den intensivaste perioden och att det nu kommer att avta mer och mer under resten av augusti månad.

Kikar vi på vad det här betyder för våra kunder så har vi även under föregående vecka haft en genomsnittlig kötid i vår kundservice på ungefär 8 minuter och en genomsnittlig inställelsetid från beställning till utförd sanering på 4 till 9 dagar lite beroende på var i landet man befinner sig. Viktigt att nämna gällande inställelsetiden är att den redovisas i kalenderdagar och såklart kan påverkas av vilket önskemål kunden har om när vi ska komma. Det här kan såklart avvika något för enskilda kunder beroende på när man ringer till oss och var man bor men på sett över hela landet så har vi för närvarande ett relativt bra leveransläge även om det är något mer utmanande i geografier där vi har sett ett högre tryck vs planerat.

 

Summerar vi läget så har vi alltså under den gångna veckan sett något avtagande volymer vs föregående vecka medan vi ligger kvar på ungefär samma servicenivåer i kundservice samtidigt som vi bibehåller en relativt snabb inställelsetid från skapat ärende till sanering på de flesta delarna av landet. Det fokus vi lagt ner under de två senaste veckorna med att återkomma till kunder som kontaktat oss via webformulär har gett ett väldigt positivt resultat och vi är nu i fas med att ge kunden en återkoppling inom 1-2 arbetsdagar. Framöver fortsätter vi att fokusera på att kunna erbjuda en så bra service till våra kunder som möjligt och jobbar därför även fortsatt med extra övertid under kvällar och helger vid behov.

 

Med tanke på att säsongen nu är på väg att mattas av något så återkommer vi först om ungefär två veckor med en ny uppdatering kring läget.

 

Läs mer här

För kontakt med Antcimex ring 075 245 10 00

Facebook Linkedin Twitter