Laddstationer

Elbilar blir allt vanligare och med dem ökar också antalet laddstationer. Vad ska man tänka på när man installerar en laddstation eller laddbox?

Läs mer

Brandsäkert boende för alla

Varje år inträffar cirka 23 000 bostadsbrän­der i Sverige vilka leder till stora skador för människor, egendom och miljö. Brandforsk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört stora forskningssatsningar på området bostadsbränder.

Läs mer

Kampanjen Stärk brandskyddet för en närstående

Den 1 december 2021 startade en kommunikationssatsning som skulle öka kunskapen hos närstående till äldre om vad ett stärkt brandskydd är, vem som behöver det och hur man skaffar det. Kampanjen pågick under december månad.

Läs mer