Kampanjen Stärk brandskyddet för en närstående

Den 1 december 2021 startade en kommunikationssatsning som skulle öka kunskapen hos närstående till äldre om vad ett stärkt brandskydd är, vem som behöver det och hur man skaffar det. Kampanjen pågick under december månad.

Kampanjen bestod av ett filmat test där närstående till tre äldre damer får testa på hur det känns att ha begränsningar och hur det påverkar förmågan att uppfatta larmet från en brandvarnare och ta sig ut.
Syftet var att väcka uppmärksamhet i frågan och öka kunskapen om att vissa personer behöver ett stärkt brandskydd, vad det är och hur man skaffar det.

Se filmen här

Facebook Linkedin Twitter