Laddstationer

Elbilar blir allt vanligare och med dem ökar också antalet laddstationer. Vad ska man tänka på när man installerar en laddstation eller laddbox? Elsäkerhetsverket har svaren.

Läs mera här

Vägledning Laddningsplatser för el- och hybridbilar

 

Facebook Linkedin Twitter