Brandsäkert boende för alla

Varje år inträffar cirka 23 000 bostadsbrän­der i Sverige vilka leder till stora skador för människor, egendom och miljö. Brandforsk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört stora forskningssatsningar på området bostadsbränder.

Brandskyddsföreningen stödjer MSB:s nollvision ”Ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt på grund av brand”. Parallellt med MSB:s vision och nationella inriktning för stärkt brandskydd, har Brandskyddsföreningen arbetat fram strategin ”Brandsäkert boende för alla”.

Strategin ”Brandsäkert boende för alla”, beskriver problematiken med bostadsbränder på en samhällsnivå och tar upp områden som är viktiga att prioritera, med fokus på utmaningar såväl nationellt som regionalt. Strategin baseras på kunskap från forskning och erfarenhet av folkbildning inom brandsäkerhet.

“I strategin, Brandsäkert boende för alla, samlar vi resultatet av stora mångåriga forsk­ningssatsningar, våra konklusioner om problematiken kring bostadsbränder samt möjliga lösningar. I strategin beskrivs dessa tillsammans med en sammanställning av det vetenskap­liga underlaget”, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Bostadsbrandstrategin är långsiktig och tar även sikte på det regionala perspektivet där de lokala brandskyddsföreningarna runt om i landet bidragit med kunskap.

Strategin Brandsäkert boende för alla består av fyra huvudområden; Hållbara bostäder, trygg vård i hemmet, civilsamhällets engagemang och hela samhällets strategi. Här beskrivs också olika perspektiv och problembilder; alltifrån demografiska utmaningar, metoder för kartläggning av aktörer, brandtekniska aspekter och säkerhetsnivåer till skadepreventionskoncept, behovsanpassat brandskydd, civilsamhällets potential och fortsatta forsknings- och utvecklingsbehov.

Boendestrategirapporten kan du ladda ner här

Facebook Linkedin Twitter