Brandkontoret firar 278 år!

Att ett svenskt företag kan peka på en 278-årig oavbruten verksamhet hör ju inte till vanligheten. Den 7 maj 2024 firar Brandkontoret- eller rättare sagt Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 278 år. Den äldsta verksamma försäkringsbolaget i Norden!

Brandkontoret har nämligen inte bara tjänat som ett brandförsäkringsbolag, utan också under en lång följd av år under 1700- och 1800-talet varit förknippad med Stockholm och framför allt Gamla Stan. Kontoret har svarat för brandsläckning fram till brandkårens inrättande 1875 men också bidragit till bland annat gatu- och vattenledningsarbeten och anordnande av vändplatser för de hästanspända bandvagnarna. Ännu in på 1900-talet har Brandkontoret ställt upp för staden- ett exempel härpå är uppförandet av Kungsholmens brandstation.

Kontoret har också hela tiden haft sin verksamhet i Gamla Stan och allt sedan 1808 vid Mynttorget i den fastighet som ritades av Nicodemus Tessin 1679 och som Brandkontoret köpte julafton 1806.

Det Stockholm där Brandkontoret startade 1746 bestod av drygt 50 000 invånare och ca 4500 hus.

Kontorets märke skapades av Gerhard Meijer och föreställer Fågel Fenix som reser sig ur askan inramad av ett par vingar och med en krona på toppen. Symboliken är träffande. Genom Brandkontorets existens skulle hus snabbt kunna återuppbyggas på samma plats där de brunnit ner. Sådana märken finns att beskåda på ca 3000 hus i Stockholm.

Facebook Linkedin Twitter