Ladda din elbil säkert

Genom att ladda din elbil rätt minskar risken betydligt för ett eventuellt brandtillbud.

Att ladda elbilen i ett vanligt eluttag kan medföra en ökad risk för brand!

Vanliga vägguttag och motorvärmaruttag är inte dimensionerade för att belastas med hög effekt under så många timmar det krävs för att ladda en elbil.
Ett vanligt vägguttag som används för elbilsladdning kan också ingå i en gemensam grupp för andra vägguttag och fördelningar. Detta kan medföra varmgång och glappkontakt vid höga effektuttag, vilket i sin tur kan orsaka en brand även i andra delar av en fastighet.
Ett vanligt vägguttag är att jämföras med ett reservhjul och ska användas i ”nödfall” och under kortare laddtid.
Undvik skarvsladdar då det finns risk för skador på kabeln om den ligger på marken samt en förhöjd risk för fuktinträngning och smuts som i sin tur kan orsaka varmgång och glappkontakt.

Facebook Linkedin Twitter