Fattigdomsrapporten 2023

Klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige idag. Samtidigt möter Sveriges Stadsmissioner allt fler människor som lever i matfattigdom. Forskningen visar att ökande klyftor minskar såväl människors hälsa som tillit till samhället. För att stoppa denna samhällsutveckling behöver vi häva fattigdomen i Sverige.

Till Sveriges Stadsmissioner runt om i landet kommer särskilt utsatta människor som ofta inte finns med i den officiella statistiken. Det är asylsökande, papperslösa, utsatta EU-medborgare och icke-mottagare; människor som har rätt till stöd från socialförsäkringssystemen, men som av olika skäl inte får det. Detta stämmer även för Stockholmsområdet. Medarbetare på Stockholms Stadsmission vittnar om att många som söker sig till organisationen har det svårare än tidigare att få sina rättigheter tillgodosedda, trots att de omfattas av välfärdssystemet. Ombud i organisationen behöver i högre utsträckning finnas med i processen för att deltagare ska komma i kontakt med exempelvis socialtjänst. För mer info från Stockholmsområdet, läs pressmeddelandet från Stockholms Stadsmission i samband med fattigdomsrapporten.

Läs årets fattigdomsrapport här

Läs hur vi på Brandkontoret bidrar och hur du som är kund hos oss kan bidra!

Facebook Linkedin Twitter