Nattjouren

Nattjouren (Stockholms Stadsmissions uppsökarteam) är en uppsökande verksamhet som verkar dag och natt. Verksamheten syftar till att skapa relation och ge stöd till människor i hemlöshet och arbetar enligt överenskommelse med individen utifrån dennes förutsättningar och prioriteringar.

En varm maj kväll fick vi på Brandkontoret möjligheten att hänga med uppsökarteamet och höra berättelser hur en dag/kväll/natt kan se ut i deras viktiga arbete. Vilka eldsjälar och vilken skillnad de gör bara för att finnas där och informera.

Hemlöshet och utsatthet

  • Över 33 000 människor lever i hemlöshet i Sverige (soc.styrelsen 2017)
  • Stort mörkertal
  • Ökad strukturell hemlöshet- ekonomiska skäl
  • Vi möter hemlöshetens alla ansikten

Trygghet i det offentliga rummet, genom sociala rättighetsarbete i fält

  • Medmänskliga samtal
  • Ge information om sociala rättigheter
  • Länka till rätt hjälp, exempelvis socialjouren eller till Stockholms Stadsmissions verksamheter
  • Hjälpa till att ordna logi för natten
  • Erbjuda sovsäck, tält, jacka, vantar

Det kostar 1 500 kronor per år att ansluta er fastighet, och Nattjouren får då den dubbla summan, eftersom Brandkontoret skänker lika mycket pengar som ni betalar.

Tillsammans bidrar vi!

Facebook Linkedin Twitter