Nöjda kunder!

Även i år bad vi våra kunder att svara på vad de tycker om oss. Vi efterfrågade både ris och ros och –inte minst – tips på vad vi kan göra ännu bättre.

Resultat blev över förväntan! På undersökningens nöjdhetsindex som går från 1 till 100, hamnade vi på 84 (2021 var siffran 75), något vi naturligtvis är väldigt stolta över. Den genomsnittliga siffran för försäkringsbolag ligger på 63.
Det kunderna framför allt lyfte fram som positivt var den personliga kontakten, korta svarstider och kunnig personal.

Viljan att rekommendera Brandkontoret är stor hos kunderna. Det märks även i de öppna svaren där många kunder själva just blivit rekommenderade att ta en försäkring hos Brandkontoret. Glädjande nog växer vi i BRF segmentet där vi länge har varit lite okända.

Några kommentarer från kunder:

”Personlig kontakt och vänligt bemötande, konkurrensmässiga priser”

”Företagsform anpassat för BFR:er”

”Långsiktig försäkringspartner”

”De har ett gott rykte och varit med länge”

Vi tackar, bockar och fortsätter att jobba för att bli ännu bättre på fastighetsförsäkringar i Stockholms län!

Facebook Linkedin Twitter