Historiska arkivet

Brandkontoret förfogar över ett unikt arkivmaterial som omfattar hela företagets verksamma tid från 1746 och utgör en unik dokumentation över de försäkrade fastigheterna. De är dokumenterade med uppgifter om själva byggnaden och fastighetsägarna. Arkivet är en eftersökt källa för forskare, framförallt gällande de byggnader som försäkrades under 1700-talet. 

Samarbete mellan Brandkontoret och Stockholms Företagsminnen 
Digitaliseringen av Stockholms Stads Brandförsäkringskontors historiska arkivmaterial är resultatet av ett samarbete mellan Brandkontoret och Föreningen Stockholms Företagsminnen. Arbetet med att digitalisera de historiska handlingarna pågick under januari 1999 till och med februari 2002. Det avfotograferade materialet sträcker sig från 1746 till 1940-/50-talet. Alla handlingar har registrerats med grundläggande information, vilket gör materialet sökbart på flera nivåer.

Material från 1746 till 1950-talet
Materialet i databasen täcker en tidsperiod från 1746 till 1940-/50-talet, med undantag av vissa enstaka anteckningar påförda äldre material i senare tid. Det består av verifikationer, besiktningar, krokier, register och utgånget material. Alla materialtyper täcker inte hela tidsperioden i databasen och vissa handlingar är inte avfotograferade, men totalt ger de information om alla fastigheter under den aktuella perioden. Hänvisningar finns till det material som inte är fotograferat.

Öppna arkivet