Så skyddar du din fastighet mot översvämning

I ett framtida förändrat klimat förväntas översvämningarna att öka till följd av ökad årsmedelnederbörd, mer extrem nederbörd och en höjning av medelvattennivån.

Extrema skyfall kan belasta avloppssystemen och bakåtströmmande vatten kan skapa översvämning av källare och bräddning av avloppsvatten. Till följd av vattenintrång kan även risken för fuktskador, mögel och röta öka, liksom för frostskador på stenfasader. De fuktiga förhållandena kan även påverka inomhusklimatet med ökad mikrobiell tillväxt, till exempel i form av mögel. Underhållsbehovet för fasader och tak ökar. Material och konstruktioner som redan idag har problem med fukt och mögel kan bli än mer utsatta framöver.

Säkerställ att huset är tätt, men andas:

  • Täta tak, fönster, dörrar och andra öppningar som sprickor i källargolv och takpapp.
  • Installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp.
  • Ta hänsyn till ökade regnmängder vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader och fönster.
  • Bygg tak över källartrappor och garageportar. Skydda tegelfasader genom att öka takfoten.
  • Kontrollera att ventilationen är tillräcklig om huset blir tätare. Vid behov öka kapaciteten eller installera avfuktare.

För mer tips och råd hur du kan ta hand om din fastighet ladda ner vår handbok!

Facebook Linkedin Twitter