Så slipper du översvämning och blir av med höstlöven

Gult, rött och orange. Hösten är här med sina färgsprakande löv – som snart börjar falla till marken. De nedfallna löven spolas lätt med regnvattnet till dagvattenbrunnar eller fastnar i hängrännor och stuprör.

Ränndalar är utsatta delar på ett tak. Vatten och på vintern även snö och is nöter på takmaterialet. En olämpligt utformad ränndal kan sprängas sönder av is. Skräp samlas också lätt i rännor och vid brunnar som kan medföra stopp, med åtföljande risk för kvarstående vatten. Kvarstående vatten påskyndar olika nedbrytningseffekter och innebär också en risk för vattentryck över falsar och skarvar. Vattentryck kan på sikt leda till läckage. Ränndalar och hängrännor måste därför årligen göras rena och kontrolleras, i utsatta lägen kanske flera gånger per år. Vid rengöring av vattengångar och rännor ska dessa rensas från löv, jord, lösa föremål med mera så att den vattenförande ytan blir synlig. Takutlopp och takbrunnar måste rensas på motsvarande sätt så att översvämning undviks.

Facebook Linkedin Twitter