Anmäl skada via webben

 

Om en skada inträffar

Så här ska du göra om det inträffat en skada:

  • Försök begränsa skadan efter bästa förmåga för att i möjligaste mån minska skadeverkningarna.


  • Fotografera skadan eller på annat sätt dokumentera vad som har hänt.
  • Anmäl skadan till oss så fort som möjligt. Det är då viktigt att vi får fullständiga uppgifter om vad som skett och vad som är skadat. Bifoga även eventuella foton. Då kan vi behandla skadan snabbare och utge rätt ersättning. Vid stöld eller annat brott ska du dessutom omedelbart göra polisanmälan.


  • Gör en skadeanmälan direkt här på vår hemsida.

  • Återkom med ditt anspråk på ersättning till oss snarast möjligt, dock senast inom sex månader efter skadan. I annat fall går du miste om ersättningen.

  • Påbörja inte reparationer eller andra åtgärder förrän du talat med oss. Detta gäller dock naturligtvis inte nödvändiga akutåtgärder. Spara skadade föremål så du kan visa för våra skadereglerare.

  • Om du inte har möjlighet att göra skadeanmälan direkt här på nätet så kan du ladda ner en blankett för skadeanmälan och skicka till oss.