Stockholms Stadsmission

Varje år arrangeras en tacklunch för alla bidragsgivare. Vi hade nöjet att delta på den ombygda mötespalsten på Mariatorget och lyssna på hur Stadsmissionen jobbar för att hjälpa människor i utsatthet.

Stockholms Stadsmission driver uppsökande verksamhet på gator och torg för att nå personer som befinner sig i utsatthet och hemlöshet.  Som fastighetsägare kan du vara med och stötta genom att teckna  abonnemang hos Stockholms Stadsmission för 1 500 kr/ fastighet och år.

Brandkontoret dubblar beloppet som gåva till Stockholms Stadsmission.

Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle!

Facebook Linkedin Twitter