Stockholms Stadsmissions Nattjour

Tillsammans kan vi bidra till en bättre Stockholm. Genom att skänka en gåva på 1 500 kr/år till Stockholms Stadsmission så ansluter ni er fastighet till Nattjouren.

Nattjouren är Stockholms Stadsmissions verksamhet som arbetar uppsökande på gator och torg och i andra offentliga miljöer varje dag året om från 16.30- 04.30.De finns även till hands och rycker ut på kvällar och nätter när ni har oönskat besök i trappuppgången eller när en boende finner en person som av olika anledningar inte är kapabel att ta hand om sig själv. Nattjouren hjälper till med information, råd, stöd och assistans för att t ex uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Som ansluten fastighet till Nattjouren får ni en dekal med ett journummer att sätta upp i trapphuset. Era hyresgäster ser på så sätt att ni aktivt stödjer Stockholms Stadsmissions arbete och de kan själva känna en trygghet i Nattjourens stöd.

För varje försäkringstagare som ansluter sig till Nattjouren så går Brandkontoret in med samma summa.

 

Facebook Linkedin Twitter