Stockholms Stadsmissions uppsökarteam

Tillsammans kan vi bidra till ett bättre Stockholm. Genom att teckna ett abonnemang på 1 500 kr/år ansluter ni er fastighet till Stockholms Stadsmissions uppsökarteam.

Stockholms Stadsmissions uppsökarteam söker upp och ger stöd åt personer som lever i hemlöshet på Stockholms gator. Uppsökarteamet rör sig i Stockholms gatumiljö, tunnelbana och parker där de hjälper människor med information, råd, stöd och assistans att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende.  Arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast.

De samarbetar med hemlöshetsmottagningen, Stockholms akutboenden, socialjouren, polisen, beroendeakuten och akutsjukvården.

Som ansluten fastighet till Stockholms Stadsmissions uppsökarteam får ni en dekal med ett journummer att sätta upp i trapphuset. Era hyresgäster ser på så sätt att ni aktivt stödjer Stockholms Stadsmissions arbete och de kan själva känna en trygghet i uppsökarteamets stöd. Läs mer här om uppsökarteamet.

 

För varje försäkringstagare som ansluter sig dubblar Brandkontoret beloppet som gåva till Stockholms Stadsmissions uppsökarteam.

 

Teckna abonnemang idag och gör skillnad!

 

 

Facebook Linkedin Twitter