Tottieska malmgården på Skansen

Malmgården uppfördes mellan åren 1765 och 1773 åt grosshandlaren och grundaren till Brandkontoret -Charles Tottie i kvarteret Barnängsbacken vid Stora Bondegatan på östra Södermalm. Arbeten leddes av murmästaren Johan Wilhelm Friese, som även undertecknade bygglovsritningen daterad 28 februari 1765.

I samband med att nya bostadsområden växte upp kring Bondegatan på 1920- och 1930-talen, skulle även Tottieska malmgården rivas. År 1930 erbjöd byggmästare Olle Engkvist de gamla rumsinredningarna från malmgården som gåva. Samtidigt letade Skansen efter ett 1700-tals stenhus för att kunna ge en enhetlig bild åt museets stadskvarter. Av den en gång så magnifika anläggningen fanns inte mycket kvar på 1930-talet; nya höga bostadshus hade växt upp vid sidan om malmgårdens rester. En liten del av manbyggnaden, hörnhuset motsvarande sex fönsteraxlar i ena riktningen och fyra fönsteraxlar i den andra, plockades ner och flyttades till Skansen, där den sedan 1935 är en del av stadskvarteren.

 

 

Facebook Linkedin Twitter