Vi är stolta över att bidra till utvecklingen av St Paul – en dynamisk mötesplats och ett rum för samhällsengagemang

Stockholms Stadsmission bedriver ett viktigt arbete med att främja delaktighet och förebygga utanförskap.

I tider av en ökad social polarisering är behovet av naturliga mötesplatser för människor i olika livssituationer större än någonsin. Vi är därför stolta över att ha bidragit till att Stockholms Stadsmission nu kan förverkliga visionen om att utveckla mötesplats St Paul vid Mariatorget till en inkluderande mötesplats dit alla är välkomna. Mötesplats St Paul har länge inneburit en trygg plats för Stockholms Stadsmissions deltagare med möjlighet till stöd i form av mat, värme, rådgivning och gemenskap.
Redan 2015 fanns visionen om att skapa en mötesplats med stort hjärterum främst för Stockholms Stadsmissions deltagare, men i ett större perspektiv öppna upp för alla som vill fördjupa sitt samhällsengagemang. I mars påbörjas resan mot visionen som inleds med en omfattande upprustning av platsen med förväntad invigning hösten 2022.
Ombyggnationen av St Paul kommer innebära att Stockholms Stadsmission har möjlighet att hjälpa fler människor som lever i social utsatthet. Utöver kärnverksamheten ska nya St Paul också vara en plats för samtal och debatt i samhälls- och demokratifrågor, arrangemang av kulturevent och en utbildningsplats inom sociala projekt. Det känns värdefullt att ha bidragit till skapandet av en dynamisk mötesplats för
människor med olika livsbakgrund.

För mer information om projektet, vänligen besök Stockholms Stadsmission

Facebook Linkedin Twitter